Re: Proboha co řešíte?

Vladimír Václavík | 11.05.2012

Pane Pavle,
my tady neřešíme problém zkoušení v průběhu výuky. Samozřejmě okamžitá zpětná vazba je při učení důležitá - pro vyučující i pro žáky. Tou zjišťující pomůckou může být test, i když podle jeho výsledku učitel těžko zjistí, jakými myšlenkovými pochody žák k řešení dospěl. A právě to je pro učení věc nejdůležitější.
My zde řešíme záměr prošného testování žáků 5. a 9. ročníku a jistě jste si všiml, že mezi signatáři dopisu nejsou jen rodiče, kteří s testováním svých dětí nesouhlasí, ale i pedagogičtí odborníci, kteří odmítají tento způsob testování z ryze odborných důvodů.
Zajisté je potřeba pečovat o kvalitu výuky ve školách. Abychom věděli, jakým směrem se v této oblasti ubírat, potřebovali bychom nějaké záměry, kde by byly obsaženy cíle i postupy. Ministerstvo má už 7 let (!) připravit Národní program vzdělávání. To se nedaří a tak se úsilí soustředí na různé hurá akce, aby se chaos na tomto úřadu zamaskoval.
Má se pošně testovat? Ale vždyť nemáme standardy. Jak se mají udělat standardy, když neproběhla revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Můžeme si v době šetření dovolit utrácet peníze (nemalé) za projekty šité horkou jehlou?
Plošné testování by bylo skutečně dobré stopnout, pozornost (a peníze) teď věnovat zlepšení kvality práce ve školách. Bez centrálních testů se nyní obejdeme (stejně jako bez elektronických zdravotních knížek).
Na závěr: Nevím, proč se navážíte obecně do alternativních škol. Buďte konkrétní. Tyto školy do vzdělávací soustavy patří ve všech vyspělých zemích a mnohým rodičům i žákům vyhovují více, než školy standardní.

Přidat nový příspěvek