vážím si pedagogů, kteří ...

hanka | 16.05.2012

Jsem rodič, která má svůj názor a občanský postoj, v rámci kterého nesouhlasím s TÍMTO způsobem testování. Abych byla přesná, myslím POVINNÉ PLOŠNÉ testování. Vážím si pedagogů, kteří vnímají rodiče jako partnery vzdělávacího procesu dětí, kteří nezesměšňují názory rodičů a vítají jejich aktivní zájem o SPOLEČNÉ cíle vzdělávání ve škole.
Chápu a respektuju potřebu učitelů ověřit si, do jaké míry děti porozuměly jejich výkladu školní látky. Chápu, že si učitel potřebuje ověřit, jak efektivní jsou jím (případně školou) zvolené pedagogické metody k rozvíjení dalších kompetencí dětí (třeba domácí práce, analýza výstupů školních projektů apod.)
Důvěřuju kompetenci učitelů svých dětí toto si ověřit, vyhodnotit, pojmenovat. Věřím jejich profesionalitě, tedy že znají vzdělávací cíle, že znají standardy (ať už ty ministerské jsou dokončené nebo ne, jasné nebo ne, prostě cokoliv), a že také dokáží posoudit, v jakém vztahu (třeba i procentuelním) k nim je jaké dítě.Opravdu mě zatím nikdo nepřesvědčil o tom, že by výsledky povinných plošných testů mohly dát dětem, rodičům a učitelům jakékoliv nové informace! Opravdu mě nikdo nevysvětlil oprávněnost takto vynaložených finančních prostředků. Opravdu mě nikdo nevysvětlil oprávněnost dalšího zatěžování dětí a škol. A zejména mi ještě nikdo nevysvětlil oprávněnost POVINNÉHO charakteru tohoto testování.

Přidat nový příspěvek