Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podivné

Karel Stejskal | 18.05.2012

Počet zúčastněných byl malý vzhledem ke krátké době od svolání. Já jsem opravdu nemohl přijet.

Ale školní inspekci věřit nejde, protože například tvrzení o povinnosti účasti na letošní generálce pro školy i žáky je od počátku lživé. V tom mají účastníci pravdu.

Chybí také jasná deklarace cíle testování, především kvůli termínu testování (deváťáci nemají žádnou motivaci a páťáky už nikdo ničemu nedoučí) a také absenci kvalitních standardů (to konstatovala i zpráva OECD).

Přidat nový příspěvek