Dopis "Stop plošné testování" byl odeslán 7.5. 2013 ministrovi školství před druhým zkušebním plošným testováním žáků 5. a 9. ročníků, realizovaným Českou školní inspekcí. Dopis byl odeslán v podobném znění i před prvním testováním v roce 2012, kdy zůstal bez odpovědi a bez reakce. Dopis je možné podepisovat i nadále. I díky iniciativě současná vláda nemá v programu realizaci plošného testování. 

 

Dopis pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

 

(Dne 2.5.2012 první verze)

11.3.2013 - proběhla aktualizace - červené písmo 

My níže podepsaní občané a my níže podepsaní rodiče žáků 5. a 9. ročníku základní školy žádáme změnu rozhodnutí bývalého ministra Josefa Dobeše potvrzeného současným ministrem, kterým je stanovena nová povinnost zúčastnit se plošného testování pro žáky 5. a 9. tříd.

Navrhujeme ihned změnit "Program zjišťování výsledků vzdělávání", který byl vyhlášen rozhodnutím ministra Josefa Dobeše dne 9.2.2012 ( https://www.msmt.cz/file/21539 ) a rozhodnutím ministra Petra Fialy - zde, ze kterého dle informací na webových stránkách České školní inspekce vyplývá, že testy jsou závazné pro téměř všechny školy, téměř všechny žáky v daném ročníku a následně tedy i rodiče žáka 5. nebo 9. ročníku budou nuceni respektovat otestování svého dítěte v době 21. 5. - 8. 6. 2012 a  13.5. - 7.6. 2013.

(Pozn.: díky iniciativě rodičů Česká školní inspekce potvrdila před testováním v roce 2012, že rodiče mohou odmítnout otestování svého dítěte) 

Věříme mnoha odborníkům, že cíle nového plošného testování se dají dosáhnout i testováním dobrovolných významně velkých skupin žáků ve školách a dobrovolníků bude jistě dostatek. Navrhujeme „Program zjišťování výsledků vzdělávání“ upravit tak, aby plošné testování bylo zrušeno nebo upraveno na výběrové testování (testování jen vybraných skupin dobrovolně zapojených žáků, s povolením jejich rodičů).

Nechceme, aby povinné plošné testování umožňovalo měření a srovnávání celé jedné generace dětí, kdy vždy bude polovina dětí patřit mezi 50% horších, toto zařazení může pak ovlivnit sebevědomí dětí. Žádné testy nemohou objektivně prokázat, kdo je nejlépe vzdělaný a kdo nejméně, zejména nelze takto generalizovat na základě jednoho typu testu.  Testy neprokazují všechny dovednosti a nelze z nich usoudit, kdo z žáků může být v životě později úspěšný a přinášet druhým lidem prospěch. V mnoha zemích velmi opatrně zacházejí se sběrem a interpretací údajů o schopnostech dětí a snaží se nerozdělovat děti na více a méně schopné. Je prokázáno psychology, že pokud dostanou děti negativní „značku“, velmi to negativně ovlivní jejich další rozvoj.  

Nebezpečné je toto testování i pro nadané děti, i nadané a ve škole úspěšné dítě může udělat v určitý den v určitém jednom testu náhodně chyby a výsledky pak neodpovídají jeho skutečnému nadání a takové dítě i jeho rodiče se velmi obtížně vyrovnají se špatnými výsledky. Mnoho dětí má vysokou inteligenci v různých oblastech lidské osobnosti, které test nebude měřit.  Mnoho dětí je velmi schopných prokázat dovednosti měřené testem lépe verbálním projevem a méně pak v písemném testu. Školy v ČR dávají běžně možnost prokázat dovednost nejen testy, i verbálním ověřením.

Pokud se tyto testy stanou důležitou části vzdělávacího systému na základních školách v ČR, rodiče mohou z obavy o budoucí úspěch svých dětí vyvíjet tlak na školy, aby připravovaly žáky zejména na testy. Školy pak mohou začít omezovat prostor, který věnují různorodým předmětům, dovednostem nebo omezí podporu individuálního talentu dětí. Školy, které vzdělávají i děti méně nadané v oblastech testování, mohou nepřiměřeně zvyšovat tlak na tyto děti, ačkoli tyto děti potřebují individuální podporu. A nestačí jen vyřadit z testování skupinu diagnostikovaných žáků, mnoho dětí může mít různé aktuální znevýhodnění pro podání výkonu v testech.

Každé dítě je originální osobnost, každé dítě má být pozitivně motivováno k rozvoji svých různorodých a individuálních schopností a s nimi pak může v životě uspět.

Školy v ČR jsou demokraticky řízeny i kontrolovány zástupci rodičů, obcí, krajů a právě tito všichni, společně s dalšími odbornými institucemi, by měli být zapojeni do zvyšování kvality škol. Rozhodnutí shora centralizovaně zlepšovat výsledky žáků plošnými testy nemusí mít pozitivní vliv na výsledky českých žáků v mezinárodních srovnáních. Známý úspěch finských žáků v mezinárodních testech PISA je dle dostupných informací založen na metodické podpoře škol v moderních metodách vzdělávání, na velké podpoře všech žáků se slabším výkonem, na vysoké prestiži a ocenění práce učitelů.

 

Podepsat dopis můžete vyplněním svého jména zde, když kliknete na link níže:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHAyUU9sVTVwWXRiTWoxb0UycWcxMVE6MQ

 

Podívat se na přehled všech podpisů můžete zde:

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlS-aJtQA9D8dHAyUU9sVTVwWXRiTWoxb0UycWcxMVE#gid=0

--------------------------------

Děkujeme, že jste dočetli dopis až sem, pokud jste dopis podepsali a nechali na sebe email, zařadíme vás do emailové komunity podporovatelů iniciativy. I pokud jste nepodepsali dopis, můžete na levé liště kliknout na všechny rubriky, například "Informujte se více" nebo "Kontakt" , kde nás můžete oslovit emailem nebo přidat svůj názor do "Prostoru pro diskusi" nebo na diskutujte na facebooku zde 

"Teď budeme psát ten test, co nás testuje pro test?"

Novinky

Zajímavý dialog i o plošném testování

02.04.2013 15:41
Zde naleznete velmi zajímavé argumenty a dialog, kde zřetelně vystupují témata a problémy spojené s plošným testováním https://ceskomluvi.cz/o-testovacim-teroru-a-finske-skole/

Diskuse na stránkách "Česko mluví o vzdělávání" - ceskomluvi.cz

29.03.2013 11:48
Aktuálně v těchto dnech můžete k tématu plošného testování diskutovat také zde:  https://ceskomluvi.cz/jak-mame-overovat-co-se-deti-ve-skolach-naucily . Přidáním názoru...

Navštivte nebo vytvořte nová prostředí pro společnou diskusi

18.03.2013 16:21
Iniciativa rodičů vytvořila zde na této stránce nový prostor pro diskusi, která bude zcela anonymní. Vítáme tam především rodiče žáků 5. a 9. tříd, kteří zvažují odmítnutí otestvování svého...

Několik aktuálních zajímavostí k Dopisu

12.03.2013 14:46
Nejvíce podpisů přidávají rodiče žáků 5. a 9. ročníků, dále ostatní rodiče a občané. Mezi podepsanými je i více než 100 učitelů a více než 50 ředitelů základních škol. Dopis je možné...

Prosíme informujte o možnosti připojit svůj podpis k Dopisu své okolí

11.03.2013 10:16
Děkujeme, že pokračujete v podepisování Dopisu, který je aktualizován a bude odeslán ministrovi před testováním 2013.
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

13.5.2013 vydala Iniciativa tiskovou zprávu: zde        

 

18.5.2012 vydala

Iniciativa tiskovou zprávu: zde