Z komentářů podepsaných občanů

Zde jsme pro vás zobrazili komentáře podepsaných, které dobrovolně navíc ke svému podpisu přidali.

Zde:  https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AlS-aJtQA9D8dEVDUk5CbThOMG1LMjFEMHNnRzVjZVE&output=html

 

Aktuálně stále přibývají nové komentáře od vás v sekci, kde se můžete podívat na všechny podepsané: zde

 

Zde níže několik vybraných prvních komentářů:

 

"Souhlasím s názorem, že testování příliš zužuje pohled na vzdělání a výchovu (ve smyslu zasvěcování do světa) a může odvádět od mnohem podstatějších inetrvencí, které by bylo pro zlepšení výsledků vzdělávání udělat (viz. např. poznámka k finskému školství)".
Lektor, supervizor, učitel, rodič

 

"Syn nema zadne potize s ucenim a presto jsem absolutne proti rozhodnuti o plosnem testovani deti v tomto veku. Souhlasim s dobrovolnym testovanim vybranych skupin pokud bude presne presne urceno, k cemu pak dane vysledky budou slouzit."

Rodič dítěte v 5. ročníku

 

"Pracuji jako IT manager, jsem zcela proti nevratné selekci dětí. Touto selekcí by v minulosti neprošel např. A. Einstein. Jsme opravdu tak bohatá společnost, abychom si mohli dovolit dusit talenty v zárodku necitlivým tetsováním s nevratnými důsledky?"

Rodič dítěte v 5.ročníku

 

"Na nebezpečí takto koncipovaného testování bez úspěchu protestuji od podzimu, odmítám vystavit žáky své školy těmto nesmyslům."

Ředitelka školy

 

"Autorita MŠMT, vládního úřadu, zúží u veřejnosti i učitelstva představu o povaze vzdělanosti jen na výsledky školních testů."

Odborník ve vzdělávání

 

"Domnívám se, že vzdělání je především o rozvoji individuálních schopností dětí, nikoliv o srovnávání výsledků.

Rodič dítěte v 9. ročníku

 

"Takové testy představují zbytečné plýtvání penězmi a stresování dětí. Kvalita školy a výuky se dá zjistit na vybraném vzorku žáků."

Rodič dítěte v 1.ročníku

 

"Naše děti budou umět jen odpovídat na otázky jak cvičené opičky? Jsem zásadně proti jakémukoliv testování. Od toho tu máme pedagogy, aby poznali, jak si dítě vede a aby ho hodnotili."

Studentka

 

"Myslím si, že finanční prostředky vynaložené na testování by se daly mnohem lépe využít ve školství."

Ředitel školy

 

"Mám 5 dětí. Všechny jsou velmi nadané, přitom také různým způsobem svérázné. Myslím si, že žádné plošné testy by nedokázaly odhalit jejich talent, v čem vynikají a v čem mohou být pro společnost prospěšné. Pracuji jako učitelka s romskými dětmi a jsem přesvědčena o tom, že plošné testování rozhodně neprokáže kvality těchto dětí."

Rodič a učitelka

 

"Systém testování je vytvořený velice nešťastně."

Učitel

 

"Nemyslím si, že by plošné testování bylo v něčem přínosné. Možná povede jen k tomu, aby se děti učily "správné" odpovědi na testové otázky. Stěží povede k tomu, aby děti motivovalo poznávat svět, učit se a být tvořivý. Což je podle mě to, k čemu by je dobrá škola - resp. dobrý učitel vést mohl."

Rodič dítěte v 1.ročníku a VŠ učitelka

 

"Naprosto nesouhlasím se současným systémem vzdělávání orientovaným na výsledky podporujícím v dětech soutěživost, srovnávání a touhu po výsledcích. Vzdělávání by nemělo být přípravou, ale samotným životem, ve kterém by neměla chybět hlavně radost, otevřenost, možnost osobního růstu a volba těch činností, které mě osobně dávají největší smysl. Mladý člověk by se měl rozvíjet po všech stránkách (nejen intelektové) aby z něj vyrostl svobodný dospělák s aktivním zájmem o svět, ve kterém žije."

Rodič předškolních dětí

 

 

"Jsem zásadně proti testování jakožto nástroji na zvyšování kvality vzdělávání. Klíčové kompetence dětí žádným testem nezměříte. Testování jen odvádí pozornost učitelů a rodičů od toho, co je pro život dětí v dnešním světě podstatné a v konečném důsledku podporuje ve školách tolik zaběhané postupy jako je dril, memorování, biflování a tzv. probírání všech těch nezbytných látek, které by dnes nikdo z nás dospělých už dávno nedal dohromady."

Rodič dítěte v 1. ročníku