Aktualizujeme sekce webu - čtěte a (dez) informujte se

19.05.2012 10:52

V záložce webu "Rady pro rodiče a školy" je link na nový vzor "dopisu škole" s nesouhlasem účasti v testech od 21.5. a "právní rozbor" oprávěné neúčasti žáka pro ochranu rodičů, kteří odmítnou účast dětí. V této sekci je i vzor žádost o uvolnění celé školy  - jedna ze škol nám zaslala vyplněnou žádost o neúčast v testech  -  je zveřejněna jako vzor pro ostatní školy.

Dále tato sekce obsahuje "formulář" pro školy, který mohou dát rodičům a ověřit si jejich souhlas/nesouhlas s testováním, který doufáme využijí všechny školy v České republice a budou tak respektovat práva rodičů a zákonných zástupců žáků. Link na formulář:

https://docs.google.com/document/pub?id=1H5Ijis3M04sABJATYQUzynL20He4CfZuaccXux39mMQ

 

V sekci webu "Informujte se více" jsme umístili další odborné články a tímto tedy umožňujeme získat vám informace z více zdrojů, nejen z webu www.csicr.cz, kde naleznete zejména interpretace několika zdrojů, které jen částečně podporují zavedení plošného testování,  a mimo jiné tam ČŠI prezentuje názor, že iniciativa rodičů (výzva k dialogu a zveřejňování odborných zdrojů) je dle ČŠI "dezinformační kampaň".    

 

V sekci webu "Komentáře podepsaných" je vytvořen link na nové přehledné zobrazení všech komentářů k 19.5. od podepsaných rodičů, učitelů, ředitelů a odborníků.

 

Byla vytvořena nová záložka webu "panelová diskuse 15.5.", kde můžete shlédnout videozáznam panelové diskuse k tématu plošného testování, kterou pořádala iniciativa rodičů pro širokou veřejnost v Praze v divadle Kampa.