Alison Gilmore: Plošné testy žákům v učení nepomůžou

07.05.2012 01:15
z článku v HN 17.4.: "Alison Gilmore, expertka OECD na školství a hodnocení vzdělávání radí ukázat českým učitelům, že existují i jiné metody hodnocení než známky a žebříčky škol."
"V loňském roce si na české školství opět posvítili odborníci z OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Tentokrát však nezkoumali, jak čeští žáci ovládají matematiku nebo čtenářské dovednosti. Poprvé se zaměřili na to, jak se na českých školách hodnotí práce žáků a učitelů. Z dostupných materiálů i pohovorů s úředníky, zřizovateli škol, pedagogickými fakultami, učiteli i samotnými žáky tak vznikla obsáhlá studie. Z ní mimo jiné vyplývá, že učitelům na tuzemských školách chybí příležitosti, kde by se mohli dozvědět, že děti lze hodnotit i jinak než jen známkou z písemného testu nebo zkoušení před tabulí."

https://hn.ihned.cz/c1-55459140-alison-gilmore-plosne-testy-zakum-v-uceni-nepomuzou