Česká školní inspekce upozorňuje školy a rodiče

14.05.2012 12:15

Do diskuse ČŠI vstupuje prostřednictvím svých webových stránek, v novém textu například uvádí, že testování je pro děti povinné na základě zákonem danné povinné školní docházky:   "Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou podle § 22 odst. 3 písm. a) školského zákona povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy a podle § 22 odst. 3 písm. d) školského zákona dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování. Nepřítomnost (a její omluva) přitom nesmí být v rozporu s povinností vzdělávat se a současně musí být důsledně chráněn zájem dítěte (§ 31 odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů)." 

Celé upozornění pro školy a rodiče, které vydala ČŠI na svém webu jako reakci na otevření diskuse rodiči, naleznete zde:

https://www.csicr.cz/cz/Ucitele-a-skoly/Testovani-v-5-a-9-roc/Reakce-Ceske-skolni-inspekce-na-dezinformacni-kamp