Odpoví ministr školství na dopis do 18.května ?

06.05.2012 01:06

Pondělí 21.května je den, který Česká školní inspekce uvádí na své webu, jako den zahájení plošného testování žáků. Je důležité, aby reakce Ministerstva školství na odeslaný dopis přišla do pátku 18. května.  Do tohoto termínu může rozhodnutí nového ministra školství Petra Fialy zastavit nebo změnit zavedení plošného testování žáků.  Na této webové stránce je připravena sekce "Rady pro rodiče a školy", která bude podporou zejména rodičům dětí v 5. nebo 9. ročníku v uplatnění práva odmítnout otestování svého dítěte v období 21.5.-8.6.2012.