Fíni učiteľom veria, inšpekciu dávno zrušili

27.02.2013 16:15

https://www.sme.sk/c/6672614/fini-ucitelom-veria-inspekciu-davno-zrusili.html