Iniciativa rodičů a občanů zve na letní setkání 27.6.

22.06.2012 20:21

Zveme rodiče a občany, kteří chtějí podpořit veřejnou diskusi o zavádění srovnávacího plošného testování na základních školách, na setkání v Komunitním centru Kampa - www.kckampa.eu - u Sovových Mlýnů 3, Praha 1. Na mapě zde . Ve středu 27.6. od 18:30.  

Setkání bude společnou debatou u kávy všech zúčastněných, kde se můžete zapojit do diskuse nebo si jen vyslechnout ostatní. Téma setkání bude sdílení informací o průběhu plošného testování na ZŠ a diskuse o dalších postupech iniciativy rodičů a občanů k zastavení zavádění plošného srovnávacícho testování nebo jeho změně na testování výběrového vzorku.

Cílem je pokračování veřejné diskuse na téma testování a související témata (kvalita škol, hodnocení dětí, podíl rodičů na podobě školy a další) a vytvoření prostoru pro názory rodičů, učitelů a občanů. 

Rodiče mohou přijít i s dětmi, v prostoru je zahrada a herna, v blízkosti park a veřejné hřiště. Vítáme také odborníky a další občany, zveme i zástupce Ministerstva školství a České školní inspekce.

Akci prosíme podpořte na místě i drobným finančním příspěvkem pro Komunitní centrum Kampa, které prostory ochotně poskytlo. Káva a voda bude zajištěna, nabídku občerstvení můžete rozšířit tím, že přinesete něco pro ostatní. Celá akce věříme bude také příjemným letním piknikem.