Iniciativa vydala 13.5.2013 tiskovou zprávu společně se Stranou zelených

13.05.2013 19:29

Iniciativa děkuje Straně zelených za nabídku mediálně podpořit Iniciativu vydáním společné tiskové zprávy.  Ke stažení zde: https://docs.google.com/file/d/0B58ueBc5gO0cX0FNTzgxaFFLNjQ/edit?usp=sharing

 

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA INICIATIVY RODIČŮ A OBČANŮ

„STOP PLOŠNÉ TESTOVÁNÍ“ A STRANY ZELENÝCH 

 

Plošné testování žáků od 13.5. do 7.6. 2013 je bez informovaného souhlasu rodiče protiprávní.”

 

Česká školní inspekce a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zavádí plošné testování nezletilých dětí bez vyžádání informovaného souhlasu rodičů. Každý rodič má právo odmítnout otestování svého dítěte, aniž tím porušuje zákon o povinné školní docházce. Rodiče, kteří odmítají otestování svého dítěte chtějí, aby jejich dítě bylo v době školního vyučování řádně vzděláváno a neprobíhalo místo výuky bezúčelné, rizikové testování.

 

„Donucení dítěte k účasti v plošném testování bez informovaného souhlasu rodiče nebo dokonce v případě písemného nesouhlasu rodiče považujeme za protiprávní krok České školní inspekce a dané školy, která je organizací s právní subjektivitou,“říká Hana Chalušová, iniciativa „Stop plošné testování“.

 

Iniciativa rodičů a dalších občanů vznikla na základě podpisu otevřeného dopisu pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Českou školní inspekci před prvním plošným testováním v roce 2012. Dopis byl aktualizován pro druhé plošné testování v roce 2013 a 7.5.2013 odeslán znovu ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. Již více než 1000 signatářů dopisu navrhuje, aby zavádění plošného testování bylo zastaveno nebo upraveno na výběrové testování. Plné znění dopisu rodičů a občanů, seznam podepsaných s jejich komentáři a další informace naleznete

zde: https://stopplosnetestovani.webnode.cz/

 

Ondřej Liška, předseda Strany zelených a bývalý ministr školství se připojil již minulý rok k této iniciativě. „Při testování znalostí a dovedností žáků je především třeba vždy jasně říci, za jakýmúčelem se provádí a s jakými důsledky pro jednotlivce, školy a systém. U nás má však testování sloužit více účelům najednou, což znamená, že několika účelům musí vyhovovat povaha testů, načasování jejich provedení i načasování jejich vyhodnocení a publikace. Také to znamená, že se těžko vyhneme rizikům jako je učení (nácvik) k testu, opomíjení netestovaných oblastí a různými způsoby realizovaná snaha samotných škol omezit přístup k testům těm žákům, jejichž výkony by „výsledky“ školy mohly poškodit,“řekl Ondřej Liška. „Jsem přesvědčen, že za současného stavu stát překračuje zákon, pokud nutí děti k plošným testům i přes nesouhlas jejich rodičů.“

 

Zpráva OECD o hodnocení vzdělávání v ČR (OECD 2012) říká zcela jasně, že hodnocení je v ČR chápáno velice úzce, neboť je prováděno především pro kontrolu, nikoli pro zlepšování učení. „Daleko více než o plošné testování bychom se tedy měli starat o podporu a servis učitelům (podobně jako je tomu v některých vyspělých zemích), aby byli po stránce organizační i postojové schopni vzdělávat všechny jim svěřené děti kvalitně a efektivně a aby i oni mohli hodnotit práci a výkon dětí především za účelem jejich zlepšování, zejména zlepšování samotné schopnosti i zájmu učit se,“ dodal Ondřej Liška.

 

Kontakty:

Ondřej Liška: +420 777 140 077; email: ondrej.liska@zeleni.cz

(Předseda SZ)

Hana Chalušová: +420 774 414 213; email: hana.chalus@gmail.com

(„Stop plošné testování“)