Jsou zpochybněny důvody k plošné "hyper"kontrole českých žáků

11.12.2012 13:10

Výsledky českých žáků v mezinárodních srovnání byly významným argumentem k zavedení plošných "hyper"kontrolních testů. Z posledních výzkumů vyplývá, že žáci v ČR nejsou stále horší a horší, jak se stalo oblíbeným rčením pro obhajobu plošného testování, které mělo zavést důraznou centrální kontrolu každého dítěte, jeho zjednodušeného srovnávání s ostatními a další důsledky. Pro kontrolu kvality českého školství stačí zcela podobné výzkumy nebo i další národní výzkumy s dobrovolnými účastníky -  pouze výběrovými vzorky žáků, bez dalších nepromyšlených důsledků pro ně a pro školy.  Viz nové výzkumy například  zde  a zde