Kdo mluví za všechny ředitele a učitele?

13.06.2012 00:10

 „Ředitelé si chválili převážně obsah. Obsahově si myslím, že testy byly připravené dobře,“ potvrdila prezidentka Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová.

„Tyto testy jsou v současné době jeden z hlavních evaluačních nástrojů,“ uvedl předseda Asociace pedagogů základního školství Jaroslav Štercl.

Z článku https://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/zaci-maji-mezery-v-matematice-ukazala-generalka-celoplosneho-testovani--1071573

Kolika ředitelů a učitelů se ptala "Asociace ředitelů" a "Asociace učitelů"? Mouhou za všechny učitele mluvit tyto dvě propojené asociace? Kdo je tvoří? Znají je učitelé? Volí jejich mluvčí demokraticky? Kolik členů mají tyto asociace? A co dělají pro učitele? Jaké mají zázemí mezi desetitisíci českými učiteli a řediteli základních škol? A kdo mluví v médiích za desítky ředitelů a stovky učitelů, kteří nesouhlasí s tímto testováním?