Některá média informují o více názorech

21.05.2012 21:57
  • Zajímavý střet názorů v rozhlasovém rozhovoru ČŠI a Václav Mertin zde -https://media.rozhlas.cz/_audio/02634725.mp3
  • Lidové noviny dne 21.5. informují o názorech rodičů v rozsáhlém článku - pouze v tištěné verzi novin
  • Ostatní média okrajově informují o různých názorech, IHNED.cz: "Část rodičů se dokonce sdružila proti testování v iniciativě. Nechceme školu, kde budou děti jen nacvičovat testy na zlepšení výkonu a jen opakovat krátkodobě zapamatované znalosti bez hlubšího porozumění a bez schopnosti je v životě využít"