Organizace rodičů - Fórum rodičů

26.10.2014 16:06

Rodiče aktivní v Iniciativě se dohodli na vzniku "organizace rodičů" ve spolupráci s organizací Fórum rodičů propojují aktivity. Rodiče aktivní v této iniciativě jsou všichni zváni k zapojení do "organizace rodičů".