Přečtěte si nové komentáře od rodičů a dalších občanů

08.05.2012 14:51

 

"Má dcera navštěvuje 5.ročník. Škola, do které chodí, klade kromě výuky důraz také na rozvoj sociálních dovedností, spolupráce dětí. Tyto dovednosti považujeme  jako rodiče  za velmi důležité, stejně jako pozitivní motivaci. Byli bychom neradi, kdyby se místo těchto těžko měřitelných dovedností zaměřovala škola na přípravu dětí na testy."  /Rodič a učitelka/

Příklad komentáře rodiče, který nesouhlasí s testování, a přitom bude nucen své dítě nechat testovat od 21.5., pokud testování nebude zrušeno. Další nové komentáře od rodičů, odborníků, učitelů a dalších občanů naleznete v sekci "Komentáře podepsaných"