Přečtěte si záměry projektu NIQES

14.05.2012 23:46

V dokumentu k projektu finacovanému Evropskou unií není zmíněno povinné celoplošné testování žáků. Více zde https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/niqes-narodni-system-inspekcniho-hodnoceni-vzdelavaci

Z tohoto projektu je financováno povinné plošné srovnávací testování, projekt obsahuje mnoho různých záměrů, 4. záměr se věnuje výsledkům žáků. Obsahuje větu: "Vznikne specifický modul integrovaného inspekčního systému pro periodické zjišťování vědomostí a dovedností žáků a studentů, pro zlepšování vzdělávacích procesů a pro hodnocení kvality počátečního vzdělávání."  Financovat z ESF, OPVK lze podporované aktivity, uvedena je v projketu např. tato:  "Vytvoření souboru kritérií a nástrojů k zjišťování míry dosažení klíčových kompetencí u žáků v počátečním vzdělávání (včetně zájmového a neformálního vzdělávání)".

K tomu několik otázek:

Ví Evropská komise, že financuje v rámci ESF projektu NIQES povinné plošné srovnávací testování?

Bude dopadem projektu,  že žáky,  kromě učitelů, bude také hodnotit Česká školní inspekce?

Inspekce byla dosud služba školám a veřejnosti, kontrolovala a podporovala kvalitu škol, od teď bude kontrolovat kvalitu dětí?  

Je možné financovat z ESF, projektu NIQES vytvoření povinného celostátního testu pro děti, který je srovná v několika znalostech?  

Jak je zajištěno, že výsledkem projektu nebude opak zmíněné OPVK podporované aktivity "Vytvoření souboru kritérií a nástrojů k zjišťování míry dosažení klíčových kompetencí u žáků" , že projekt svými důsledky neomezí činnosti škol rozvíjející klíčové kompetence u žáků?