Závěry z Diskuse o založení organizace rodičů

12.02.2014 10:27
(28.1. Praha, Kampa)
  1. Vytvořit webovou platformu pro komunikaci rodičů z různých částí ČR;
  2. Dále připravovat vznik a podobu organizace se všemi, kteří dali najevo svůj zájem a dalšími novými příznivci myšlenky;
  3. Začít od základních tezí, např. Listiny základních lidských práv a svobod, článku 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

Z pozvánky na komunitní akci:

Snaha o zavedení plošného testování (bez "informovaného souhlasu" rodiče) byla jen jeden z mnoha projevů rizika, že v České republice chybí zřetelný hlas a pohled rodiče (i jejich dítěte) na vzdělávání v základních, i v mateřských a středních školách. V mnoha zemích existují silné organizace rodičů, které jsou partnery v dialogu se školními institucemi, asociacemi učitelů a ředitelů škol, zřizovateli škol, státními úředníky a politiky. Přijďte a změňte to s námi v úterý v 19hod. v Komunitním centru Kampa,U Sovových mlýnů 3, Praha. Akci organizuje volné sdružení rodičů okolo iniciativy stopplosnetestovani.webnode.cz. Akce je otevřená všem rodičům, odborníkům, učitelům a dalším lidem.