Zveme všechny na panelovou diskusi - již 15.května v 17hod. do divadla Kampa

14.05.2012 10:28

Pozvánka na panelovou diskusi

Zve vás iniciativa rodičů, která podepsala dopis Ministerstvu školství, ve kterém vyjadřuje nesouhlas se zaváděným plošným testováním žáků 5. a 9.tříd základních škol.

V úterý 15. května,   17:00 – 18:30, divadlo Kampa, Nosticova 2, Praha 1

https://www.divadlokampa.cz/clanky/kde-nas-najdete-a-jak-se-k-nam-dostanete.html

Účastnit diskuse se bude veřejnost, zejména rodiče, učitelé a odborníci.

Jedním z cílů je nespouštění plánovaného plošného testování 21.5.2012 a obnovení veřejné diskuse.

Dopis naleznete zde - https://stopplosnetestovani.webnode.cz/

Na této stránce naleznete i formulář na podpis, jména podepsaných, komentáře a názory občanů.

Dopis ke 14.5. podepsalo již téměř 400 rodičů, učitelů a občanů, mimo jiné i 50 ředitelů škol.

---

Diskuse o zavádění povinného plošného testování žáků 5. a 9. ročníků

Účast v panelu: zástupci inciativy rodičů, ředitelé škol (Zdeněk Bělecký), zástupci SKAV (Ivan Smolka), EDUin, odborníci (Jana Straková, Ondřej Hausenblas a další), Nina Rutová (Rodina a škola), Tomáš Houška (Česká pedagogická komora) a účast v panelu je otevřena dalším zájemcům.

Na setkání zveme: veřejnost, rodičů žáků 5. a 9.tříd, ředitele a učitele škol, média, další instituce, zřizovatele škol, Ministerstvo školství a Českou školní inspekci.

Akce je zdarma, účast je otevřená všem, bez registrace - svou účast na akci nemusíte ohlašovat.

Organizátor: Iniciativa rodičů - https://stopplosnetestovani.webnode.cz/

Otázky do panelu:

1)O co usilují rodiče, kteří nesouhlasí s otestováním svého dítěte?

2)Jakou zpětnou vazbu o výsledcích vzdělávání potřebujeme?

3)Jsou učitelé a školy schopni posoudit výsledky žáků v 5 a 9. třídě i bez jednotného celostátního testu?

4)Jaká jsou rizika povinného plošného testování žáků?

5)Jak připravené testování změnit na zcela jiné zjišťování výsledků vzdělávání?

 

Kontakt na organizátory:    stoptestovani@gmail.com     https://stopplosnetestovani.webnode.cz/

 

Přidáváme několik dalších možných otázek: Chceme školu, kde nebudou naše děti jen trénovat na testy? Chceme aby byla rozvíjena celá jejich osobnost? Je"povinnost" testování a "plošné" srovnávání dětí mezi sebou nejlepší způsob zjišťování výsledků vzdělávání? Je oprávněný tlak na  ředitele a rodiče, kteří nechtějí účast v testech? Jsou možnosti, jak změnit toto plošné povinné testování například na výzkumné zjišťování na vzorcích populace, jako PISA? Jak můžeme dosáhnout 21.5. nespouštění testování a otevřít novou diskusi o výběrovém výzkumném testování, které bude dodržovat všechna etická pravidla výzkumu? Lze připravené testování nechat i jako jednu z mnoha dobrovolných možností testování, které školy již dnes využívají? Budeme znát přesná pravidla pro citlivé využívání výsledků všech takových srovnávacích testů? Kde jsou stanovená pravidla pro organizátory testů, pro školy a učitele, která zajistí, že nikdo jiný než konkrétní dítě a rodič, bez souhlasu rodiče, se výsledky jakéhokoli srovnávacího testu nedozví?  Jak bezpečně se zachází s údaji o našich dětech - stejně jako s nimi musí zacházet lékaři nebo psychologové? Není projekt v rozporu s evropskými trendy ve vzdělávání, ví o této skutečnosti Evropská komise? A mnoho dalších otázek, které si přinesou jednotliví účastníci diskuse.