Další kroky iniciativy rodičů

01.06.2012 07:31

Děkujeme všem rodičům, učitelům a ředitelům za zasílání zkušenosti z testování nebo netestování na školách. Na některých školách testování neprobíhá díky tomu, že rodiče požádali o neúčast svých dětí. Prosíme o další zprávy od vás. Plánujeme tiskovou konferenci, kde budou prezentovány informace od vás. Zveřejnění proběhne jen s vaším souhlasem nebo anonymně. Uvědomujeme si obavy rodičů vyjádřit se otevřeně k testování, když takový postoj může způsobit konflikt se školou. Uvědomujeme si i obavy učitelů a ředitelů, že jejich otevřené názory k testování mohou školu dostat do konfliktu s Českou školní inspekcí, která má navíc od loňského roku právo odvolávat ředitele škol.

 

Jednáme s dalšími organizacemi, např. s organizací European Roma Rights Centre (ERRC) o spolupráci. Plošné testování může zvýšit tlak na všechny znevýhodněné žáky ve školách.  Zprávy od vás naznačují obavy učitelů o žáky s SVP. Pokud škola nebo učitel v určité třídě bude chtít mít co nejlepší průměrný výsledek testů, tak jim žák s jakýmkoli znevýhodněním bude tyto průměry kazit. 

 

Zároveň budeme sledovat kroky MŠMT při pokračování práce na "standardech" a  "revizích RVP". Sledovat, že tyto kroky nepovedou k zastavení moderních pedagogických přístupů ve školách a nebudou společně s "plošným testováním"  nutit děti sedět tiše v lavicích a poslouchat výklad učitele, učit se pouze opakovat nesouvisející informace, vyplňovat testy ověřující v životě neupotřebitelné znalosti.

 

V rámci této webové stránky chceme rodiče dále informovat o všech nejasných záměrech v českém školství a vysvětlovat některé "pseudo-odborné" termíny a dokumenty, které mohou zakrývat často velmi primitivní a pro děti nevýhodné změny ve školách. Chceme zde informovat srozumitelně o názorech odborníků, aby se rodiče mohli plně zapojit a ovlivnit podobu "své školy", kam chodí jejich dítě.