Prostor pro diskusi

Good info

Pharmb259 | 16.08.2016

Very nice site!

Good info

Pharmc513 | 16.08.2016

Very nice site!

Good info

Pharmk743 | 11.08.2016

Very nice site!

Testování se nebojí děti, ale hlavně špatní učitelé

Učitel národů | 23.02.2014

Dobrý den,
se zájmem jsem si přečetl některé příspěvky, ale - jakkoliv bych na web stránách seriozně se tvářící iniciativy čekal opak - seriozní odbornou diskusi nenašel. Spíš mi to přijde, že se skupinka "znalců" školství zabetonovala ve své pozici, která je založena na prostém principu - současný neutěšený stav českého školství nám vyhovuje a tím pádem je plošné testování špatné. Otázka pro mne tak zní, komu testování prospěje a komu uškodí.
Komu prospěje? Rodičům, dětem a společnosti celkově. Rodičům a dětem proto, že jim ukáže objektivní stav znalostí dítěte. Pro jedny i druhé je to důležité, protože dobrý i špatný žák má možnost se srovnat s dobrými i špatnými nikoliv ve skupině dvaceti až třiceti žáků, ale v celém ročníku.
Komu uškodí? Špatným učitelům a špatným školám. Všichni dobře víme, jak zásadní je štěstí v podobě dobrého učitele a naopak jakou hrůzou může být narazit na pitomce nebo prostě jen na člověka, který učit neumí, nemá autoritu a nebo třeba z různých důvodů zvýhodňuje některé žáky před jinými. Jinak řečeno, dobrý učitel dokáže pracovat se všemi dětmi, ten špatný jen s těmi dobrými. A i těm často spíše uškodí.
A celoplošné testování je nástroj, jak učitele sesadit z piedestalu neomezeného vládce nad výsledky školáka a dát mu jasný rámec v hodnocení.
Jsem tedy zastáncem testování, protože přináší objektivitu a informace, je ochranou pro rodiče, děti, školu i učitele.
A proč u nás testování ještě dlouho celoplošně fungovat nebude? Protože čeští učitelé ho nepřijmou. Mohlo by se totiž ukázat, že nikoliv děti, ale právě oni budou testováním vystaveni do situace, kdy najevo vyjde šlendrián, pohodlnost a neschopnost opustit zaměstnání, které sice dělám špatně, ale jinak to neumím.

Re: Testování se nebojí děti, ale hlavně špatní učitelé

Jenda | 22.07.2014

To vaše volání po transparentnosti, kvalitě a dobrých učitelech je určitě chvályhodné, jenže cesty k tomu jsou jiné než centralizované direktivní nástroje jako plošné testy a standardizace výkonů dětí. Ti špatní učitelé, o kterých mluvíte v případě jakýchkoli centralizovaných testování jen mírně upraví svoje chování a nebudou se bát, budou trénovat na testy a zvýší tlak na děti a na rodiče. Srovnávání dětí v plošném testování je to hlavní a dítě není ochráněno před "značkováním" ani v rámci své třídy. Zdravím vás kolegu "Učitele národů", také jím jsem :-)

ODS tunel

JD | 16.06.2013

Jako naše školství vytunelovala ČSSD Indošem, tak ODS tuneluje nesmyslným a nekvalitním systémem testování. Už máme S-karty, "kvalitní systém dopravního inspektorátu" a teď ještě toto předražené nekvalitní "potřebné" testování. Kdy už ty prasata budou mít dost?
V testech jsou neřešitelné úlohy - to odhalili v matematice páťáci i deváťáci. Po ukončení 7.6. 2013 měly být testy zpřístupněny pro kontrolu, procházení ... Dnes 16. 7. 2013 testy uvolněny nejsou, protože "TESTOVÁNÍ STÁLE PROBÍHÁ". Asi někdo nechtěl, aby se poukázalo na špatné úlohy, za které si NĚKDO naúčtoval miliardy a kvalita odpovídá braku. A kdo že nás to chce testovat? Rychlokvašky z Plzně s magisterským titulem za 5 měsíců bez návštěvy vysoké školy!

NELZE TESTOVAT

Anna | 28.05.2013

testovat by se mohlo, kdyby se děti učily ze stejných učebnic. Navíc jak se může srovnávat běžná 5.tř. např. s matematickou 5.tř. Každý uč. zná svého žáka nejlíp a ví, jestli umí nebo neumí nebo v daný den, kdy se psala čtvtletka či pololetka nebo běžná písemka neměl svůj den a nezadařilo se.
"Komu testováním prospějete?"

Chyby v úloze z matematiky

ucitel | 17.05.2013

Nenašel někdo chybu v úloze z matematiky pro 5. ročník - úloha o banánech. Ani jedna odpověď nebyla správná a páťáky to pěkně rozhodilo.

!!!

hanka | 16.05.2013

školy testují i když rodiče předají písemný nesouhlas s testováním svého dítěte

drzost

hanka | 07.05.2013

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ZASTRAŠUJE RODIČE, KTEŘÍ ODMÍTAJÍ ÚČAST SVÉHO DÍTĚTE V PLOŠNÝCH TESTECH.
RODIČ JAKO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE JE OPRÁVNĚN ODMÍTNOUT ÚČAST SVÉHO DÍTĚTE I V TÉTO AKTIVITĚ ŠKOLY, PROTOŽE NENÍ UKOTVENA V PRÁVNÍM ŘÁDU ČESKÉ REPUBLIKY JAKO POVINNÁ PRO RODIČE (DĚTI)

Od: podpora59 <podpora59@csicr.cz>
Datum: 6. 5. 2013
Předmět: RE: Žádost o informaci ohledně testování 5. a 9. tříd

Dobrý den,nesouhlas rodičů/zákonných zástupců není důvodem pro uvolnění žáků z druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol.

Druhá celoplošná generální zkouška je vyhlášeným zjišťováním výsledků vzdělávání ve smyslu § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přičemž není v rámci vyhlášení ministerstvem podmíněno souhlasem rodičů/zákonných zástupců. Stejně, jako se žák účastní dalších aktivit, které jsou standardní součástí vzdělávání (zkoušky v rámci vzdělávání ve škole, účast na jednotlivých předmětech, účast na seminářích, přednáškách, projektových dnech ve škole atd.), účastní se i druhé celoplošné generální zkoušky. Stejně jako v jiných případech i zde může zákonný zástupce žáka omluvit z účasti na vzdělávání. Omluva žáka je pak řešena na úrovni školy standardním způsobem a není nutné zvlášť hlásit ani v systému evidovat. Ovšem stejně jako v ostatních případech taková omluva musí být řádná. Zda je omluva řádná (z hlediska důvodů, doby, kdy k omluvě dojde a jakou formou) posuzuje ředitel školy. Vychází přitom zejména ze školského zákona a školního řádu.Přitom podle § 22 odst. 1 písm. a) školského zákona jsou žáci povinni docházet do školy a řádně se vzdělávat. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou podle § 22 odst. 3 písm. a) školského zákona povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy a podle § 22 odst. 3 písm. d) školského zákona dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování. Nepřítomnost (a její omluva) přitom nesmí být v rozporu s povinností vzdělávat se (viz též § 31 odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů).Ředitel školy je povinen dle § 164 odst. 1 písm. g) školského zákona zajistit spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem, a zároveň dle § 164 odst. 1 písm. d) vytvořit podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekci.Důvodem pro omluvu tak může být např. nemoc, ovšem prostý nesouhlas s ministerstvem vyhlášeným ověřováním výsledků vzdělávání žáků a tedy nesouhlas s poskytováním vzdělávání podle školského zákona by mohl být jen těžko důvodem pro řádnou omluvu.Nutno podotknout, že s nesouhlasem rodičů jsme se setkali již v minulém školní roce v rámci první celoplošné generální zkoušky. Ukázalo se ovšem, že nesouhlas rodičů vychází z mylných informací o testování - bohužel prezentovaného často špatně veřejnosti ze strany médií či různých školských portálů, které si nezjistili reálné informace o systému. Je tak možné odkázat rodiče na webové stránky projektu NIQES, který obsahuje bližší informace o charakteru samotného testování, jeho závěrech, dopadech, účelech atd.Věřím, že se Vám podaří pojmout účast na ověřování výsledků vzdělávání tak, aby byla pro žáky Vaší školy, jejich rodiče i pro Vaše pedagogy přínosem.S přáním pěkného dne

Mgr. Marie Picková
Česká školní inspekce
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5
' +420 251 023 112, +420 728 107 312
; marie.pickova@csicr.cz

Re: to je drzost!

Lolek | 08.05.2013

A proč tolik hysteire? No tak když rodiče nesouhlasí s plošným testováním, napíšou omluvenku a místo nesouhlasu s testy napíšou osvědčené rodinné důvody. A hotovo. Jinak já s tím testováním jako rodič souhlasím, i když rozumím i těm, co se toho bojí. Nerozumím ale hysterii kolem toho.

Re: Re: to je drzost!

Jenda | 09.05.2013

Myslíte hysterie úředníků ČŠI ? Není dobré omlouvat děti lživou informací a nechávat je doma. Lepší je jako rodič napsat škole nesouhlas s účastí a požádat školu o náhradní program pro nezúčastněné děti (i tak vždy nějaké takové děti ve škole jsou, např zlomená ruka apod.)

Re: Re: to je drzost!

hanka | 14.05.2013

Čemu přesně říkáte hysterie?

Musíme umět všichni všechno stějně?A to jako proč?

Světlana | 10.06.2012

Mylí plošní testovatelé, UVAŽUJETE PLOŠE /jste omezeni charakterem plochy!/-jak s tím chcete vejít do prostoru? Ano, protnout, přidržet, udržet. Když vám to nepodepře, nepomůže držet dost bodů-zhroutí se to,že? Já nepomůžu.
Jednotné testy patří do stádní kultury. Konformita zabíjí ducha!
Do této hry své žáky nezavleču.

Re: Musíme umět všichni všechno stějně?A to jako proč?

Světlana | 10.06.2012

a propos :"Mylí"= milí co se mýlí

Re: Musíme umět všichni všechno stějně?A to jako proč?

hanka | 12.06.2012

mylí vzyvatelé mylníků? :o)

Re: Musíme umět všichni všechno stějně?A to jako proč?

Michaela | 03.05.2013

Argumentujete temer filozoficky avsak chybne.
Jedna se prece o SROVNAVACI test coz znamena ze v nem museji byt stejne otazky. Jak byste jinak chtela srovnavat? Ve srovnavacim testu take nikdo nerika ze musime umet vsichni vsechno stejne ale POUZE srovnava jak vsichni odpovidame na stejne otazky. Pokud z toho vznikne nejaka statistika tak napriklad ja ji vitam. Zajima me jak je na tom moje dite ve srovnani s vrstevniky at je na tom jak chce. Je potreba vice zvidavosti a mene strachu. Osobne nerozumim te histerii a vubec si nemyslim ze detem z toho testu bude zle pokud nebudou silet ucitele a rodice. Lepsi pristup by byl naucit je zachazet s informacemi, chapat statistiku a zpetnou vazbu o sobe.

ZUCASTNILA JSEM SE TESTOVANI

Anonymka | 08.06.2012

Zdravim vsechny , byla jsem nucena psat tzv. srovnavaci testy , ktere byly naprosto k nicemu. Ano, myslim si ze jsou naprosto zbytecne. Nektere otazky byly naprosto nesmyslne (Napr. v testu Angl. jazyka byla otazka typu, kdyby se mela prelozit znela by .. S cim mas nejradeji JABLKO ? na vyber bylo SYR,CHLEBA,SEDVIC. ) v tomto pripade nechapu ucel otazky ! .. I jednickar dokaze spanikarit a test pokazit. V testu Čj nebyla zadna literatura , cely rok se ucime zname spisovatele a jejich vymecna dila. Naprosto neodpovida znalostem zaka ponevadz KAZDA SKOLA MA TROCHU JINOU VYUKU !!!!! Pokud by melo kazde dite delat takoveto testy , aby rozhodli o jejiho budoucnosti MATURITA nebo UCILISTE jsem rohodne proti ..Proc by nekdo mel za nas takto rozhodovat ?

Pravidla diskuse

Moderátor diskuse | 27.05.2012

1. prosíme pro přehlednost, každé nové téma zahajte "přidat nový příspěvek"
2. prosíme spíše přidávejte své názory, a nehodnoťte druhého diskutujícího, v takovém případě budou příspěvky smazány.
3. žádný názor, který nenapadal druhého, nebyl smazán. V diskusi je mnoho anonymních obhajob zaváděného testování.

Stálo to za to?

Petr Dužík | 24.05.2012

Mě osobně by zajímalo kolik toto veledílo stálo daňové poplatníky a jestli by to nevyšlo levněji přes již realizované a vyzkoušené projekty, např. SCIO.
Moje dcera to již absolvovala a byl jsem opravdu překvapen neinformovaností veřejnosti, průběhem, výsledky a následně i vyhodnocováním úkolů.
A u toho vyhodnocování se musím trochu zastavit, protože umožnit 11-ti letém dítěti v odpovědi uvádět volný text bez jakékoliv kontroly a bez upřesnění jakou formou má být odpověď uvedena mi připadá naprosto neodborné.
Jako příklad uvádím odpověď mé dcery na jednu otázku z ČJ, kde uvedla "3.", zatímco správná odpověď byla "3" a odpověď byla označena za chybnou.
V MA měla tokové chybné odpovědi dokonce 2, protože si dovolila odpovídat celou větou "Místo otazníku patří číslo 4." místo správné odpovědi "4".
A přitom by stačilo je popsat co je požadováno zadávat a případně na straně vstupu ošetřit, aby žák nevyplňoval text tam, kde má být číslo.

Myslím, že by se nat tím odpovědné orgány měly zamyslet!!!

Re: Stálo to za to?

Marcel | 24.05.2012

Tohle je naprostá pravda. Už jsem se na to taky ptal na té horké lince a řekli mi, že přesně toto se reviduje a výsledky budou upraveny. Pokud to pak přímo v testech upraví do budoucna, tak souhlas.

Re: Re: Stálo to za to?

Jana | 24.05.2012

Vaše dcera asi přehlédla "Odpovězte číslem" a odpověď "3 ks" je opravdu něco jiného než "3.ks". Pokud to ale i tak uznají, tak netuším, proč tolik křiku.

ČŠI respektuje, že rodiče nechtějí nechat dítě testovat?

O. Hausenblas | 23.05.2012

Na webu Aktualne.cz čtu, že
"Vzhledem k tomu, že se jedná o zkoušku systému, tak v případě, že rodič napíše dítěti omluvenku, tak by to ředitelé neměli řešit," říká k tomu náměstek ústřední školní inspektorky Libor Vacek.
Očekávám, že se nyní ČŠI omluví veřejnosti za nerozvážně vyhrknuté výrazy použité při vyjadřování o snahách rodičů proti testování. Vy také to očekáváte? Psali a mluvili o dezinformační kampani....

Re: ČŠI respektuje, že rodiče nechtějí nechat dítě testovat?

hanka | 23.05.2012


Také psali a mluvili o tom, že testy nebudou srovnávací :o)


Anonymní řekl(a)...
Výsledky mé dcery jsem si zobrazil na tom odkazu z papírku a byl jsem překvapen těmi grafy - můžete si srovnat potomka se třídou, školou i vůči celku.
To se mi líbí, konečně si můžu udělat obrázek, jak na tom dcera je.
Oproti písemce, nebo žákovské to vypadá jak z jiné dimenze. ;-)

23. května 2012 19:14

Re: ČŠI respektuje, že rodiče nechtějí nechat dítě testovat?

František Motyčka | 24.05.2012

Víte, a teď zcela nestranně: pokud si ČŠI myslí, že argumenty používané odpůrci testování jsou dezinformacemi, jistě to mohou pojmenovat jako dezinformační kampaň. Tím se jich nechci zastávat, ale mám dojem, že takové komentáře, jaký jste teď napsal, jsou přesně tou špatnou formou komunikace mezi oponenty. Já jsem byl na semináři ČŠI k testování v Jihlavě a tam zástupci inspekce jasně říkali ředitelům: pro školy jako instituce je to povinné, tedy školy musí připravit podmínky, a pro žáky podle ČŠI je to povinné rovněž. A k tomu dodali, že pokud dítě přinese od dětí omluvenku, že se testovat nebude, nemají to ředitelé řešit, protože jde o zkoušku. Taková je moje zkušenost. Jinak si myslím, že testování v tomto pojetí smysl má, i když obavy z žebříčků mi nikdo nevymluví.

Re: Re: ČŠI respektuje, že rodiče nechtějí nechat dítě testovat?

hanka | 24.05.2012

... a nechápu, proč tuto informaci nikdo nesdělil dopředu rodičům - nesdělil, nevysvětlil, nepodložil... pro děti to prostě povinné není

Re: ČŠI respektuje, že rodiče nechtějí nechat dítě testovat?

Jana | 24.05.2012

Pane Hausenblasi, to máte z toho, že neumíte číst. Kdybyste pořád nechytračil a zašel na konferenci 16.3., tak jste tam už dávno slyšel totéž. Chápu, že ČŠI poskytla výklad, když jste po tom volali. A dále dodrželi, co říkali. Vy jste opravdu velký popleta.

Náš první den

Karla | 23.05.2012

Včera (úterý 22. května) proběhlo testování první skupiny žáků 5. ročníku na naší škole. Kolega s tím měl spoustu práce, kterou mu samozřejmě nikdo nezaplatí. To ale není tak důležité. Síť kolabovala, spadla, žáci se samozřejmě nesoustředili na úkoly, ale na řešení technických problémů, to je zajímalo daleko víc. Někteří chudáci museli test vyplňovat několikrát, protože se jim v průběhu práce zavřel. Pokud chtěl kolega volat na nějaké centrum, tak se samozřejmě nedovolal, protože linka byla přetížená. Celý systém pak naskočil a nikdo neví jak. Zítra pokračuje další skupina páťáků a příští týden deváťáci. Dovedu si představit, jak asi budou vypadat výsledky takových testů.
Nejlepší (!?) je, že je bude brát ČŠI jako podklad pro posouzení kvality jednotlivých škol. V případě špatného výsledku bude nějakým způsobem pokračovat. Všichni víme, že takový test nevypovídá mnoho o kvalitě školy. Začíná docházet k tomu, že některé kolegyně si shánějí testy, aby na ně připravily své žáky. Takže hurááááááá!
Aspoň že nám pan ministr zastavil nesmyslný systém financování škol podle naplněnosti tříd. Třeba jako menší škola neskončíme.

Re: Náš první den

Ivana | 23.05.2012

U nás se testovalo až dnes, takže negativní zkušenosti jsme neměli a dnes opravdu bez jakéhokoli problému. Když si vezmu, že testování trvá tři týdny, tak pokud by se jim po prvních dvou dnech opravdu podařilo vyřešit všechny technické problémy, viděla bych to jako úspěch a generální zkoušku hodnotila pozitivně. Jiná věc jsou testy, jejich obsah a struktura - tam je ještě hodně práce.

Re: Náš první den

Jana | 24.05.2012

Na základě výsledků generálky váši školu nikdo jistě hodnotit nebude, to se klidně vsadím. Když je to vývoj.

Re: Náš první den

kuka008 | 28.05.2012

Celý systém upadl protože na tom testovaní bylo moc dětí my jsme měly štěstí že nás se to netýkalo..:))
Ale bylo to dost těžký,hodně věcí jsme se tam neučily..:(((((
mě osobně to moc nešlo a s kámoškami jsme si
pomáhaly

Systém testování zkolaboval sám

Janek | 23.05.2012

Systém testování zcela zkolaboval a máme tu tedy další nezvládnutou ICT zakázku, tentokrát to odnesly desetitisíce učitelů a žáků ZŠ. Zadavatel Česká školní inspekce i dodavatel Sapcon naprosto ignorovali upozornění školských odborníků na nevhodnost řešení a Dobešovu posedlost testováním dotáhli do hořkého konce.

Viz:

https://www.ceskaskola.cz/2012/05/prvni-reakce-z-k-1-zkousky-testovani.html

https://www.ceskaskola.cz/2012/05/dalsi-reakce-z-k-1-zkousky-testovani.html

https://www.ceskaskola.cz/2012/05/vazeny-servicedesku-projektu-niqes-pri.html

Re: Systém testování zkolaboval sám

Jirka | 23.05.2012

Dneska to lítá už bez problémů. Dva minulé dny ten systém opravdu kolaboval, to můžu potvrdit jako IT ve škole. Ale tak je to zkouška a pokud bude nadále fungovat jako to funguje od dnešního rána, je to v pořádku. Přeháníte to, pane Janku, je to zkouška.

Re: Systém testování zkolaboval sám

Jana | 24.05.2012

Janku, už s tou vaší posedlostí zvolněte. Pokud vím, hned se to rozběhlo a jede se dál. Moc by mě zajímalo, kdo jsou ti školští odborníci. Vy? Vy byste to zvládnul líp? To je zvláštní, že se něčím takovým neživíte a neděláte něčemu podobnému manažera.

náměstek mšmt v ostravské čt

hanka | 22.05.2012

„Já osobně si myslím, že je ten systém nastaven tak, že nikomu neublíží,“ říká náměstek ministra školství Ladislav Němec.
https://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/178026-zacala-generalka-plosneho-testovani-zaku-5-a-9-trid/

Neměl by to náměstek MŠMT spíš garantovat? A podložit argumenty ...

Návrh nové otázky do diskuse - vaše zážitky z 1.dne testování?

Moderátor diskuse | 21.05.2012

Prosíme rodiče, učitele, ředitele, žáky - dejte nám příspěvkem zde do diskuse vědět, jak probíhá vaše účast či neúčast v plošném testování. Děkujeme.

Re: Návrh nové otázky do diskuse - vaše zážitky z 1.dne testování?

hanka | 21.05.2012

V pátek jsem na tripartitě oznámili informovaný nesouhlas (volně podle vzoru na tomto webu - tedy do školy přijde, prosíme o jiný program) s testováním našeho syna v páté třídě. Učitelka vyjádřila respekt k našemu názoru a sdělila nám, že se náš syn v době testování zúčastní výuky v šesté třídě. Pak se s námi podělila o některé své kritické připomínky k testování :o)

Re: Návrh nové otázky do diskuse - vaše zážitky z 1.dne testování?

Alice | 21.05.2012

My jsme svého syna omluvili s prostým vysvětlením, že si nepřejeme, aby byl testován, a že využíváme svého práva na ochranu zájmů dítěte. Ze strany ředitele jsme se setkali s pochopením, sdělil nám, že pro školu je testování povinné, ale že respektuje náš názor.

Re: Návrh nové otázky do diskuse - vaše zážitky z 1.dne testování?

Alena | 22.05.2012

Můj syn v 9. třídě se účastnil. Co vím od něj, tak aplikace fungovala bez problému a s testovými otázkami neměl žádný problém.

Re: Re: Návrh nové otázky do diskuse - vaše zážitky z 1.dne testování?

Jiřina R. | 22.05.2012

V naší škole to včera jelo docela dost pomalu, hlavně přihlášení. Jinak obsah testů v pořádku, žáky to bavilo, byli pak velmi spokojení s tím, že úlohy pro ně nebyly nijak náročné a byli docela rychle hotoví. Ta firma, která systém vyvíjí, by s tím ale rozhodně měla něco udělat. Teď je to zkouška, věřím, že to inspekce řeší, žádná tragédie to teď není, ale kdyby to tak mělo jet normálně, byla by to dost hrůza.

Re: Návrh nové otázky do diskuse - vaše zážitky z 1.dne testování?

Dana z Prahy | 22.05.2012

Tak u nás včera byla jako první matematika. Dle syna je to bavilo a hlavně si děti připadají důležitě. Navíc to berou jako další hodinu IT a jsou rádi, že jim k vůli tomu odpadne část klasického vyučování :-) Na testy mají dost času a prý to bylo dost lehké.

Re: Návrh nové otázky do diskuse - vaše zážitky z 1.dne testování?

hanka | 31.05.2012

tak v úterý a ve středu se testovalo - poslali jsme e.mailem dopis z tohoto webu, náš syn dostal v době testování samostatnou práci a v poho

Smazána dvě vlákna diskuse

Moderátor diskuse | 18.05.2012

Z důvodu odklonění od tématu webu a neslušné výrazy v diskusi byla smazána dvě vlákna, diskutující mohou přidat názory kdykoli znovu.

Podivné

Radim | 16.05.2012

Z včerejšího setkání v Kampě mám opravdu rozpačité pocity. Nezlobte se, ale celé mi to přišlo ve stylu "my vlastně úplně přesně nevíme, proč to nechceme, ale je to celé nějaké divné"... A že to podpořilo SCIO? No to se přece není čemu divit, když by to testování nejradši dělali oni sami jako soukromá firma. Některé argumenty panelistů byly vážné a zdály se mi rozumné, to v každém případě, a velmi rád bych znal odpověď od ministerstva nebo školské inspekce. Ale vzhledem k tomu, co jsem si přečetl před diskuzí v dostupných zdrojích, mi značné množství kritiky panelistů přišlo velmi účelové a záměrně zkreslené. Každopádně by ale velká diskuze měla proběhnout po skončení té pilotní zkoušky. Na testování jsem zvědavý a fandím.

Re: Podivné

Jarek | 16.05.2012

Souhlas. A četli jste tohle? https://domaci.eurozpravy.cz/skolstvi/49460-novy-tunel-na-ministerstvu-skolstvi-plosne-testovani/

Lež jako věž od začátku až do konce. Cíle jsou jasné a řádně vysvětlené, žádné počítače není třeba kupovat, žádná centrální statistika vznikat nebude. Prostě zase kritika toho, co se vůbec nestalo. Inspekci nikdo nepozval, pouze na pár inspektorátů v předvečer dorazil jednořádkový mail s nefunkčním odkazem. A v panelu zas ti samí lidé. Víte, že madam Straková letos otestuje v 5000 lidí v domácnostech za 50 milionů korun z ESF? Jak k tomu hraje: Straková uvedla „pokud není testování doprovázeno snahou o zlepšení učení, k ničemu to nevede.“

Re: Podivné

Jana | 16.05.2012

Zvědaví jsme všichni, protože právě některé školy ( v našem okolí všechny) zápasí s problémem- chybová hlášení, nemožnost nainstalovat program...prý jde o přetíženou síť. A také o nervy. Trochu déja vu, nemyslíte?

Re: Re: Podivné

Josef | 17.05.2012

A tak třeba asociace učitelů s vámi nesouhlasí, jak jsem se dočetl

https://www.csicr.cz/getattachment/47df482f-70f2-47d5-8184-fda103e2ed9c

Re: Re: Re: Podivné

Jarka | 17.05.2012

A testování podporuje taky Asociace profese učitelství ČR:

https://www.apu-cr.cz/stanoviska_text1.html

Re: Re: Re: Re: Podivné

moderátor diskuse | 18.05.2012

děkujeme za diskusi, zejména si vážíme její korektnosti a slušnosti. Poslední příspěvky jsou trochu jednostranné a diskuse probíhá mezi lidmi se stejnými názory. Tento "prostor pro diskusi" je zéjmena určen pro pozitivní "střet" a dialog různých názorů a výsledkem pak může být objev nových myšlenek, na kterých se diskutující mohou shodnout.

Re: Re: Re: Re: Podivné

Nina Rutová, Rodina a škola | 18.05.2012

Myslím, že bychom neměli vést diskusi na úrovni kdo souhlasí a nesouhlasí, ale kdo má jaké argumenty. Rizika testování jsem našla právě i na stránkáich Asociace profese učitelství ČR na adrese, kterou uvádíte: "APU nesouhlasí s tím, aby testování bylo zdrojem srovnávání škol mezi sebou a podkladem pro jejich financování. APU se navíc obává ukvapeného zavedení tohoto testování, jež by se mohlo odrazit na jeho kvalitě a smyslu.

Zdůvodnění stanoviska:
APU souhlasí s testováním žáků 5. a 9. tříd, neboť ho chápe jako jeden z prostředků z doposud chybějící soustavy nástrojů ověřování kvality a efektivity vzdělávání v procesu kurikulární reformy. Za nezbytnou podmínku považuje jasné vymezení systémového koncepčního rámce rozvoje české vzdělávací soustavy.

Smysluplnost testování vidí v monitorování stavu úrovně vzdělávání ve školách (za předpokladu vytvoření kvalitních testovacích nástrojů). Výsledky kvalitního testování mohou vést například i k potřebě zvyšování odborného růstu učitelů v praxi, k inovaci programů učitelského vzdělávání a ke zlepšení procesů řízení škol.

Možná rizika:
1. Aktuálně realizovaná reforma výuky v ZŠ podle RVP ZV (rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání) a ŠVP (školní vzdělávací programy) od počátku postrádá evaluační standardy (normy očekávaných výkonů žáků), které školy nutně potřebují zejména pro vlastní výuku a interní evaluaci výuky. Tímto nedostatkem je celá reforma od počátku vážně systémově ohrožena. Nejdříve (před jakýmkoliv externím testováním) je třeba tyto evaluační standardy dopracovat a uvést do školské praxe.

2. Srovnávání základních škol (zejména s ohledem na jejich financování) podle „plošného státního srovnávacího testování“ je neobjektivní a nespravedlivé, jelikož ZŠ mají často výrazně odlišné podmínky své práce (sociální, národnostní a inteligenční skladba žáků, lokace, velikost, četnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami atd.). Vytvoření pomyslného žebříčku škol nutně povede k prohlubování rozdílů v možnosti přístupu žáků k základnímu vzdělávání, jehož úroveň má být garantována státem. Tím by došlo k porušení principu rovného přístupu ke vzdělávání.

3. Srovnávání může vést k nežádoucímu chování škol, neboť školy se začnou zbavovat slabých žákůs cílem v těchto testech co nejlépe uspět a získat tak finance navíc a výuka bude zaměřena na splnění testů nikoliv na splnění cílů vzdělávání, čímž by došlo k popření podstaty reformy založené na RVP ZV.

APU je připravena aktivně spolupracovat s MŠMT ČR při řešení této problematiky.

Rada APU ČR

Re: Re: Re: Re: Re: Podivné

Marie R. | 18.05.2012

Jsem ředitelka menší základní školy na malém městě ve Středočeském kraji. Na setkání na Kampě jsem nebyla, i když mě zajímají i názory oponentů. Aspoň si je čtu. Podívala jsem se na vaše video a všimla jsem si, že vás tam bylo tak asi 15. Co na to říct. Když jsem poslouchala názory lidí z videa, občas jsem se musela dost podivit. Řadu z toho, co tam padalo, jsem si říkala taky, ale na začátku celého procesu, někdy v září nebo v říjnu loňského roku. Pak jsem se o to začala zajímat víc, poctivě jsem ve volném čase pročítala různé názory, stanoviska ministerstva, inspekce i oponentů. Absolvovala jsem konferenci v Praze i seminář inspekce v Praze. Diskutovala jsem o tom také s vedením naší asociace ředitelů. Musím říct, že dnes mám názor zcela jiný, ve prospěch testování tak, jak je pojato školní inspekcí. Existují ještě pochybnosti a rizika, to jistě, ale vaše argumenty, promiňte mi, mi skutečně přijdou velmi začátečnické a nepoučené. Jinak všem přeji v testování hodně štěstí a věřím, že se vše podaří, výsledky nebudou zneužity.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podivné

Karel Stejskal | 18.05.2012

Počet zúčastněných byl malý vzhledem ke krátké době od svolání. Já jsem opravdu nemohl přijet.

Ale školní inspekci věřit nejde, protože například tvrzení o povinnosti účasti na letošní generálce pro školy i žáky je od počátku lživé. V tom mají účastníci pravdu.

Chybí také jasná deklarace cíle testování, především kvůli termínu testování (deváťáci nemají žádnou motivaci a páťáky už nikdo ničemu nedoučí) a také absenci kvalitních standardů (to konstatovala i zpráva OECD).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podivné

Lída | 21.05.2012

Pane Stejskale, podívejte se třeba sem, když vám chybí ty cíle: https://www.csicr.cz/getattachment/85cf3052-e598-4a8f-949e-7b9ce7b9f598

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podivné cíle testů?

O. Hausenblas | 21.05.2012

Na odkazu od Lídy k stránce ČŠI jsem našel cíle, které ale musíme pečlivě promyslit coby rodiče a coby poplatníci. Jestli je cílem "Takto získané výsledky tedy budou v hodnotící praxi ČŠI využity pouze jako jeden z mnoha indikátorů pro možnou realizaci komplexní inspekční činnosti (tedy nikoliv pro samotné hodnocení).", pak je to cíl pracovníků inspekce, ať si ho řeší a nezaměstnávají tím děti - ty nemají ze zákona povinnost sloužit inspektorům k usnadnění jejich práce. A plošné testy na to inspekce nepotřebuje už vůbec.
Anebo je tam cíl "Druhým jednoznačným a rovnocenným cílem je poskytnutí účinné zpětné vazby pro žáka, jeho rodiče, učitele i ředitele školy o tom, do jaké míry žák umí to, co by měl podle minimálních vzdělávacích standardů umět, v čem je slabší a v čem naopak požadavky minimálních vzdělávacích standardů splňuje. Zároveň by měl žák získat doporučení pro další učení (bude obsaženo v generální zkoušce v roce 2013)." - a ten je prostě mylný v tom, že zpětnou vazbu poskytuje test a) pozdě - neboť je po skončeném učení, a už učení neovlivní (nějaká představa o tom, že "teda příště to udělám líp" u dětí, jak asi víte, nefunguje, protože by se musely dozvídat, co tedy mají dělat jinak, a jak jinak. Tomu by vyhovělo to doporučení pro další učení, ale kdo je trochu informovaný o procesech učení (tzn. ne jenom z dlouholeté praxe, ale nepodložené vývojem psychologie a pedagogiky, což u nás jsou oblasti 50 let zanedbávané), ten asi ví, že účinná zpětná vazba a hodnocení přicházejí při autentickém hodnocení, tj. právě tom, které probíhá zároveň v čase žákovy práce. Po testu se bude čekat na výsledek, pak na to, kdy se se žákem (se třiceti, se sto žáky?) bude učitel moci o jeho výkonu pobavit. To co děti nejvíce potřebují, je během práce se ujišťovat, zda postupují kupředu, nebo ne. A na takovou zpětnou vazbu nejsou koncové testy, ale různé další nástroje - kdo je informovaný, aspoň některé zná, kdo není, udělá dobře, když si je někde najde, třebas na internetu se o tom dá číst stovka článků z civilizovaných zemí (Austrálie, Nový Zéland atp.) - Ale obvykle to chce nějaký kurs, z knih se to získává těžko...)
A za třetí - s tím "standardem". U nás by se mělo mluvit nanejvýše o "laťce", kterou nějaký trenér nebo majitel sportoviště pověsil podle libovolného svého odhadu různě vysoko. V zemích, kde standard mají, se takový standard tvoří spousty let, protože aby byl "standardní" musí ho vyvinout a s plným vědomím toho, co znamená pro výuku a pro dítě, přijímat většina učitelů v oboru - tedy profesní společenství. U nás vyrobí standard pětice najatých náhodně nebo z kamarádství vybraných praktiků, případně jeden akademik "jako záštita", a už se podle toho má poskytovat zpětná vazba, a doporučení? Kde je ta laťka, co je to dobře v žákově výkonu, o tom se ve světě vždy dohadují právě spousty učitelů, než se to přijme. (Ovšem v zemích bez demokracie to jde rychleji, a výsledkem je právě necivilizovanost.)

Cíle, které scházejí, jsou právě ty cíle "jak tohle testování povznese naši vzdělanost" - a ty jsou zde velmi nedostačivé, a navíc můžeme sotva zavést zjišování, hodnocení atp. když ani cíle vzdlěávání samého u nás nejsou dohodnuté a tolik lidí je chápe tak velmi různě.
Kdyby byly testy nikoli plošné, a bez státní moci a bez obav, které z nich plynou, dalo by se to možná riskovat, a za čas by i ti učitelé, kteří dosud nětuší, jak test omezuje dobrou výuku, na to přišli. Náprava by byla snazší, než při belskovém zavedení plošných, primitivizujících a neopodstatněných testů státních.
Samozřejmě: chce to vzít ten test, rozbrat ho co do jeho obsahu, ukázat, jak málo zjišťuja a ještě méně informuje, při tom vyjdou najevo i nedostatky formální a technické.
Neche se mi do toho, protože nehotovo mám mnoho práce daleko důelžitější a pro děti přínosnější, než je náprava diletantsky pojatého státního testování,

Re: Podivné příspěvky v diskusi

Tomáš Houška | 18.05.2012

Tedy začnu tím, že nebudu anonym, ale podepíšu se. Cíle testování jasné nejsou. Pokud jsou jasné vám: Sem s nimi. Jde o srovnání žáků? Proboha kdo to potřebuje?! Jde o srovnání škol? V tom případě je nefunkční, toto testování nemůže porovnat kvalitu práce škol, protože nezná vstupy. Jde o kvalitu naplnění vzdělávacích plánů škol? To je tedy mimo, vzdělávací plány škol nejsou totožné. Pokud by měly být, jsme před rokem 89. Jde o mezinárodní srovnání? K tomu už nástroje máme - třeba PISA. Navíc by nám stačila agregovaná data anonymních testů. Nehledě k tomu, že my v PISA prohráváme v ukazatelích, které ani tyto testy NEBUDOU měřit. Co budou ty testy zjišťovat? Že Pepíček v páté třídě nzvládl jeden písemní test s uzavřenými úlohami a proto ho na věky věků pošleme k lopatě? Jestli jde o tuto selekci, tak nejsme před rokem 89, ale kdesi v hloubi padesátých let. Tedy jaký je ten cíl?

Re: Re: Podivné příspěvky v diskusi

Patrik Grygera | 18.05.2012

Pane Houško, a kde jste přišel na to, že Pepíčka na věky pošleme k lopatě podle testů? Pokud tak soudíte z Dobešova vyjádření kdysi, připomínám, že Dobeš je už ze hry. A kde jste přišel na to, že testy mají být srovnávací? Vždyť ve všech dokumentech ministerstva i inspekce se píše a na všech setkáních, které jsem já konkrétně jako ředitel školy absolvoval, je pořád zdůrazňováno, že jde o testy ověřovací vzhledem ke standardům. A kde jste přišel na to, že testování má porovnat kvalitu práce škol? A všiml jste si, že úlohy budou uzavřené, polootevřené a výhledově i otevřené? Pokud máte seriozní výtky, sem s nimi, ať můžeme diskutovat. Ale zrovna to, co jste tady popsal, bylo už mnohokrát vyvráceno a vysvětleno.

Re: Re: Re: Podivné příspěvky v diskusi

Tomáš Houška | 18.05.2012

Otevřených úloh jsem si nevšiml. Pokud jsem přehlédl takovou úžasnou všestrannost přpravovaných testů, postněte sem link na jejich ukázku, soudím, je to součást vaší pracovní náplně. Nicméně stále tu není odpověď na elementární otázku PROČ?

Re: Re: Re: Podivné příspěvky v diskusi

hanka | 19.05.2012

Pan Dobeš je už "ze hry", přesto čši plynule pokračuje v realizaci jím nastaveného formátu povinného plošného srovnávacího testování dětí bez souhlasu jejich rodičů.
Nebo mšmt pod vedením nového ministra vydalo nějaké prohlášení, ve kterém by toto testování bylo nově zhodnoceno, ve kterém by byly uvedeny změny eliminující původní chyby?

Re: Podivné

Evžen | 18.05.2012

Já vím, proč to nechci: protože ČŠI stále lže jako lhal ministr Dobeš.

vážím si pedagogů, kteří ...

hanka | 16.05.2012

Jsem rodič, která má svůj názor a občanský postoj, v rámci kterého nesouhlasím s TÍMTO způsobem testování. Abych byla přesná, myslím POVINNÉ PLOŠNÉ testování. Vážím si pedagogů, kteří vnímají rodiče jako partnery vzdělávacího procesu dětí, kteří nezesměšňují názory rodičů a vítají jejich aktivní zájem o SPOLEČNÉ cíle vzdělávání ve škole.
Chápu a respektuju potřebu učitelů ověřit si, do jaké míry děti porozuměly jejich výkladu školní látky. Chápu, že si učitel potřebuje ověřit, jak efektivní jsou jím (případně školou) zvolené pedagogické metody k rozvíjení dalších kompetencí dětí (třeba domácí práce, analýza výstupů školních projektů apod.)
Důvěřuju kompetenci učitelů svých dětí toto si ověřit, vyhodnotit, pojmenovat. Věřím jejich profesionalitě, tedy že znají vzdělávací cíle, že znají standardy (ať už ty ministerské jsou dokončené nebo ne, jasné nebo ne, prostě cokoliv), a že také dokáží posoudit, v jakém vztahu (třeba i procentuelním) k nim je jaké dítě.Opravdu mě zatím nikdo nepřesvědčil o tom, že by výsledky povinných plošných testů mohly dát dětem, rodičům a učitelům jakékoliv nové informace! Opravdu mě nikdo nevysvětlil oprávněnost takto vynaložených finančních prostředků. Opravdu mě nikdo nevysvětlil oprávněnost dalšího zatěžování dětí a škol. A zejména mi ještě nikdo nevysvětlil oprávněnost POVINNÉHO charakteru tohoto testování.

Re: vážím si pedagogů, kteří ...

Marek | 16.05.2012

Protože jste ignorantka. V rozvolněném systému má stát právo ověřit si základní mylníky vzdělávání, ať se vám to líbí nebo ne. Situace v základním vzdělávání dlouhodobě ukazuje, že vaše důvěra nestačí. Je to asi jako byste chtěla finančnímu úřadu zakázat kontrolu účetníctví, protože věříte, že všechny firmy ho vedou řádně.

Re: Re: vážím si pedagogů, kteří ...

Jana | 16.05.2012

Souhlasím. Výběrovým šetřením se nezjistí, že to v ZŠ Dolní lhota vůbec nefunguje a trvale se nelepší.

Re: Re: Re: vážím si pedagogů, kteří ...

Jana | 16.05.2012

A takový test to zjistí? Ale prosím Vás. Zjistí okamžitou schopnost dítěte řešit testové úlohy v daném čase. Bez ohledu na dovednosti a schopnosti jiné.

Re: Re: Re: Re: vážím si pedagogů, kteří ...

Karel | 17.05.2012

Testem nejdou ověřit dovednosti? Ale, ale...

Re: Re: vážím si pedagogů, kteří ...

moderátor diskuse | 18.05.2012

Prosba pro pana Marka: neužívejte již dále výrazy, které by nás nutili smazat nějaký příspěvek z diskuse. Zatím nemusel být žádný názor smazán, všechny měli úctu k druhému diskutujícímu.

Re: Re: vážím si pedagogů, kteří ...

Evžen | 18.05.2012

Mylník od slova mýlit se?!

Re: Re: vážím si pedagogů, kteří ...

Tomáš Houška | 18.05.2012

Marku (příjmení jsem přeslechl), náš systém není rozvolněný, je zcela standardní. Je doonce docela moderní a sláva za to. Ověřit si mylníky je docela hezká formulace. Co přesně bude ověřovat? Jestli jsou ty školy "dobré"? To se nenechte vysmát. Tyto testy to ověřit nemohou. Pokud do "výpočtu" nezahrnu vstupy, nemohu posuzovat výstupy. To za prvé. Za druhé - smysl má posuzovat, jak se naplnily cíle. Jaké cíle? Vy to víte? Napište. Nebo jde o cíle vzdělávacích programů? Ale ty má každá škola trochu jiné (naštěstí). A mimochodem - vemte do ruky Bílou knihu, zalistujte v ní, alistujte výstupy PISA a dalšími materiály a pak se podívejte na to, co naše MŠMT trvale předkládá jako potřebné plošné testy. Ono to jaksi nemá moc styčných bodů. Budeme testovat, jak školy naplnily cíle, které jim ukládaly někdejší povinné osnovy, dej jim pánbůh věčné a pokojné spočinutí. Jak je možné chystat celoplošné testy, které neberou v potaz strategické dokumenty jako je Bílá kniha?

Re: Re: vážím si pedagogů, kteří ...

hanka | 18.05.2012

Pane Marku, nebudu reagovat na to že mě urážíte. Ani neokomentuju to, jak reagujete na druhého člověka, který něco sděluje. Zato se vyjádřím k Vašemu příměru. Pokud by finanční úřad v rámci projektu financovaném z esf, v rámci kterého by se zavázal vytvářet model hodnocení financování firem, namísto toho bez dialogu s řediteli firem připravoval realizaci povinného celoplošného testování/kontrolování práce firemních účetních, pak bych možná Váš příměr považovala za relevantní.

Re: Re: vážím si pedagogů, kteří ...

Karla | 23.05.2012

Marku, ale stát (MŠMT) dal učitelům ten "rozvolněný systém", učitelé si jej nevymysleli, byl jim nadiktován. Stát teď chce ten "rozvolněný systém" svázat, ale vybral si na to velmi nevhodný způsob. Přečtěte si závěry zprávy OECD.

Re: Re: vážím si pedagogů, kteří ...

Eva | 23.05.2012

Vaše mylníky rozhodně zjišťovat nebudu, doufám a věřím, že moje děti by správně napsaly milníky. Nebudu ztrácet čas, vím velmi dobře, co je chybně na takovém systému. Ale protože nejste pravděpodobně otcem dítěte se SVP, těžko mě pochopíte. Já takové děti učím a vím, jaké úsilí je stojí i hodně malý krůček směrem dopředu! Celé plošné testování shazuje úsilí o individuální přístup a respektování specifik a vývoje jednotlivých dětí. Plošné testy jsou něco jako jednotná školní uniforma, co nesluší každému :-)

Rozumný doplněk

Helena | 15.05.2012

Trošku se mi zdá, že je ta diskuze místy vedena tady tak, jakoby cílem testování bylo nějaké extrémní zlepšení vzdělávání, jakoby ty testy měly samy od sebe něco vyřešit. Jsem ale přesvědčená, že to nikdo neřekl a že to tak vůbec není myšleno (pokud někdy něco takového nenakvákal Dobeš, ale to už je pryč).

Pokud by to někdo pojal jako univerzální řešení, pak je to rozhodně špatně. Ale jako jedna z možností, jako jistý doplněk, něco, co si přibereme k současným procesům, mi to přijde rozumné.

V NIQUES to není, musíte za politiky

Chytrolín | 14.05.2012

Tak ale já už fakt nevím. V projektu ČŠI NIQUES žádné plošné testování 5. a 9. tříd obsaženo NENÍ! To nemáte k dispozici ani schválený popis toho projektu, když chcete protestovat? Jsou tam jen výběrová šetření výsledků žáků pro potřeby ČŠI a proti tomu snad nikdo nic mít nemůže. Protože ten testovací systém ale umožní i plošné testování čehokoli a vláda to má v prohlášení, nařídil Dobeš vyvíjet testy pro plošné páté a deváté třídy v tomto systému! Není to součást projektu, takže na to nemá vliv EU a pro plošné testování nemusí být žádná udržitelnost. Není to tedy věcí ČŠI, musíte přemluvit ministra a vládu. Je to politické rozhodnutí.Mně je testování úplně jedno (ale spíše se přikláním k jeho zavedení), mé děti to zvládnou a pokud ne, budou se prostě víc učit. Ale je mi úplně jedno, jestli to pak bude povinné nebo to skončí po těch generálkách. Ale pláčete na špatném hrobě a nadáváte školské inspekci úplně zbytečně.

Re: V NIQUES to není, musíte za politiky

Jirka | 14.05.2012

Jde hlavně o to, co se na základě toho budou děti učit- to, co umět mají nebo se budou učit řešit testové úlohy? ČŠI řeší úkol, to je pravda, ale ochotně se podílí na zavedení něčeho, co, jak sám uvádíte, povinné nebylo.

Re: Re: V NIQUES to není, musíte za politiky

Chytrolín | 15.05.2012

Povinné nebylo ani zvýšit DPH :-) Prostě zadání volené reprezentace, takže povinné to pro ČŠI samozřejmě je. Jen jsem chtěl dovysvětlit, když všichni kritizují ten projekt školské inspekce, jako by byl založen na plošném testování, tak že to prostě není pravda. Kdyby to nechali na inspekci tak, jak to měla v projektu sepsáno a kdyby to toho vláda a MŠMT nenařídilo i vývoj testovacích otázek pro 5. a 9. třídy, neprotestovali byste. I když já osobně se na to těším a protože věřím sobě i mým učitelům, neobáváím se v naší škole ničeho.

Re: Re: Re: V NIQUES to není, musíte za politiky

¨hanka | 23.05.2012

Pane Chytrolíne,
přemýšlím co znamená, že jste neuvedl také, že věříte dětem ve vaší škole?
Budu ráda, když mi k tomu něco napíšete.
Jen doufám, že to neznamená, že vlastně v tomto testování nejde o děti, ale o jejich data.

Zpomalte

Hana | 14.05.2012

Největším problémem je současný přístup rodičů. Jejich děti jsou nedotknutelné a křehké a musíme je chránit od všeho, co by se jim jen trošku nemuselo líbit. Není to podle mě rozumné. Pokud jde o testy, rovněž nerozumím tomu, jak můžou OVĚŘOVACÍ testy poškodit vzdělávací proces dítěte. Už to tady padlo: dozvím se, jestli mé dítě umí v 5. třídě to, co má v 5. třídě umět. To je myslím v pořádku. To spíš testy srovnávací, které dělá SCIO, mi přijdou z tohoto pohledu mnohem horší. Podle mě by se mělo v klidu počkat na vyhodnocení té generální zkoušky, konec konců na zastavení procesu plošného testování máme ještě 2 roky, protože až od roku 2014, že.

Re: Zpomalte

Jana | 14.05.2012

Nezlobte se, ale snad každý má přístup ke vzdělávacímu programu školy a tam se o tom, co mám dítě umět v 5. třídě dočte. nejsou jasné standardy, celá diskuse k nim byla kraťoučká a stejně se nezohlednily připomínky- jinými slovy budeme ověřovat něco, o čem nevíme, že má takto být. Začínáme na horním schodu a za neskutečně velké peníze.

Re: Re: Zpomalte

Hana | 14.05.2012

Počkejte, to máte samozřejmě pravdu, ale někde níže v diskuzi už to nějaká paní myslím vysvětlovala. Samozřejmě, že kdyby to nebyla jen zkouška (generálka, bude pak ještě jedna příští rok), ale ostré testování, bylo by to velmi špatné právě kvůli nedopracovaným standardům. Ale i ČŠI na svých stránkách projektu NIQUES píše i v jiných dokumentech, co zveřejňuje třeba Česká škola píše, že apelují na dopracování standardů, které jsou nezbytné pro úspěch testování ostrého od roku 2014. Jinak taky doufám, že diskuze ke standardům ještě pořádná bude.

Re: Re: Re: Zpomalte

Jana | 14.05.2012

A víte, jak toto dopracování probíhá? Jak jsou zváni učitelé ze škol? ČŠI tvrdí jednu věc, ale realita je trošku jiná- apelovat nestačí. Ostatně na koho apelují? Nezlobte se, ale kulháme za vozem. Trvám na tom, že zbytečně plýtváme penězi i časem., přečtěte si maturitní řeč
https://www.ceskaskola.cz/2012/05/erica-goldson-zde-stojim.html

Re: Zpomalte

hanka | 14.05.2012

Největší problém koho že to je? Váš?

Re: Zpomalte

Jana | 14.05.2012

Jen odkaz na maturitní řeč, stojí za přečtení:
https://www.ceskaskola.cz/2012/05/erica-goldson-zde-stojim.html

Re: Re: Zpomalte

Moderátor diskuse | 14.05.2012

Děkujeme za linky, pokud kdokoli máte nějaké odkazy na zajímavé dokumenty, zasílejte je i na email stoptestovani@gmail.com, můžeme je dát do dalších sekcí webu. Zároveň nabízíme "Hanko" a "Jano" můžete se připojit k diskusi i osobně na setkání 15.5. v 17hod. v divadle Kampa v Praze.

Re: Re: Re: Zpomalte

Jana | 14.05.2012

Tak v tomto termínu, čase a místě opravdu nemohu. byť bych i ráda. Přeji kvalitní a účelnou diskusi.

Re: Zpomalte

Karla | 23.05.2012

Zkuste si přečíst závěry zprávy OECD, tam je jasně řečeno: ČR neví, co chce, aby děti uměly, nemá stanovené cíle, ale chce to testovat. To je, jako by vám v práci dal někdo pokyn, abyste něco udělala, a neřekl vám, co máte dělat, jak ten výrobek má vypadat, k čemu má sloužit. Potom by vás ohodnotili, protože by se jim nelíbila barva vašeho výrobku, tak by vám jej nezaplatili. My učitelé nemáme jasně stanoveno co máme naučit, ale víme, že na konci pátého a devátého ročníku budou naši žáci testováni.
ČŠI potom na základě těchto testů bude školy hodnotit a popřípadě dojde ke zrušení školy. Myslíte si, že výsledky špičkové školy (do které chodí žáci z rodin se podnětným prostředím) odpovídají výsledkům jiné školy (do které chodí děti ze sociálně slabých rodin)? I tam se učitelé nadřou, mnohdy více než na jiné škole, ale nebudou mít ty výsledky.

Proboha co řešíte?

Pavel | 11.05.2012

Vždyť testuje skoro každý učitel v rámci běžné výuky. Tohle není nic jiného.
Rodiče, kterým to vadí, jsou ti, kteří sami nejvíc škodí svým dětem, které strkají do alternativních škol, kde se všichni až do čtrnácti válí po zemi a učí se dějepis dohromady s fyzikou. Chodí tam sice rády a umějí skvěle diskutovat, ale nemají žádné návyky. Copak nám ty stresy z písemek z našich studií nějak uškodily?

Re: Proboha co řešíte?

Vladimír Václavík | 11.05.2012

Pane Pavle,
my tady neřešíme problém zkoušení v průběhu výuky. Samozřejmě okamžitá zpětná vazba je při učení důležitá - pro vyučující i pro žáky. Tou zjišťující pomůckou může být test, i když podle jeho výsledku učitel těžko zjistí, jakými myšlenkovými pochody žák k řešení dospěl. A právě to je pro učení věc nejdůležitější.
My zde řešíme záměr prošného testování žáků 5. a 9. ročníku a jistě jste si všiml, že mezi signatáři dopisu nejsou jen rodiče, kteří s testováním svých dětí nesouhlasí, ale i pedagogičtí odborníci, kteří odmítají tento způsob testování z ryze odborných důvodů.
Zajisté je potřeba pečovat o kvalitu výuky ve školách. Abychom věděli, jakým směrem se v této oblasti ubírat, potřebovali bychom nějaké záměry, kde by byly obsaženy cíle i postupy. Ministerstvo má už 7 let (!) připravit Národní program vzdělávání. To se nedaří a tak se úsilí soustředí na různé hurá akce, aby se chaos na tomto úřadu zamaskoval.
Má se pošně testovat? Ale vždyť nemáme standardy. Jak se mají udělat standardy, když neproběhla revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Můžeme si v době šetření dovolit utrácet peníze (nemalé) za projekty šité horkou jehlou?
Plošné testování by bylo skutečně dobré stopnout, pozornost (a peníze) teď věnovat zlepšení kvality práce ve školách. Bez centrálních testů se nyní obejdeme (stejně jako bez elektronických zdravotních knížek).
Na závěr: Nevím, proč se navážíte obecně do alternativních škol. Buďte konkrétní. Tyto školy do vzdělávací soustavy patří ve všech vyspělých zemích a mnohým rodičům i žákům vyhovují více, než školy standardní.

Re: Re: Proboha co řešíte?

Monika | 12.05.2012

Proč se bojíte srovnání?

Re: Re: Re: Proboha co řešíte?

hanka | 12.05.2012

Kdo se bojí?

Re: Re: Re: Proboha co řešíte?

Evžen | 18.05.2012

Bát se srovnání, když jsou testy ověřovací?!

Re: Re: Re: Proboha co řešíte?

Tomáš Houška | 18.05.2012

Toto srovnávání má asi tak stejnou relevanci, jako vzít si zvířata v zoologické zahradě a seřadit je podle toho, jak rychle běhají. Ta, která skončí ve spodní půlce jsou jistě špatně ošetřovaná a jejich ošetřovatelům by neměly být vyplaceny žádné odměny. Otázkou navíc je, jestli takové podprůměrné živočichy vůbec máme vystavovat a zoo by si neměla v rámci úsporných opatření ponechat jen ta, která běhají aspoň průměrně rychle.

Re: Re: Proboha co řešíte?

Pavel | 12.05.2012

No víte já byl na semináři ČŠI a zjistil jsem, že ti Vaši odborníci se vyjadřují k něčemu, co má ČŠI dávno vyřešeno, popř. k něčemu, co se ani nikdy neplánovalo, tzn. je jim zatěžko si vůbec prostudovat základní informace. Navíc je to teď dvouletý pilot bez jakýchkoliv důsledků. Tahle kampaň mi přijde jako rozbíjení strojů...

Re: Re: Proboha co řešíte?

Jindra | 12.05.2012

Zvláštní je, že odborné asociace, např. asociace ředitelů zákaldních škol i gymnázií, asociace učitelů a tak toto testování podporují. Zaznělo to několikrát, naposledy v Událostech, komentářích po nástupu nového ministra.

Re: Re: Re: Proboha co řešíte?

Jiří | 14.05.2012

No bodějť by řekli, že s tím někdo nesouhlasí. Stejně tak druhá část bude tvrdit, že nesouhlasí většina asociací.

Re: Re: Re: Re: Proboha co řešíte?

hanka | 14.05.2012

jsem signatářka dopisu a mluvčí iniciativy, jsem druhá strana? ještě nevím, jestli řeknu, že nesouhlasí většina institucí :o)

Re: Re: Re: Re: Re: Proboha co řešíte?

Jaromíra | 15.05.2012

Pro Hanka: No tak předem je jasné, kdo asi nebude souhlasit, všechny ty alternativní proudy jako waldorf, montessori a tak. Tam se ani nedivím, je to založením fakt jiný způsob. Naopak souhlasila, jak jsem se dočetla, asociace ředitelů základních škol (tam jsem to slyšela přímo říkat i její šéfku v Událostech komentářích), asociace učitelů základních škol, sdružení ředitelů gymnázií a tak, to mi přijde dostatečná podpora odborných kruhů.

Re: Re: Proboha co řešíte?

Ivana | 14.05.2012

Pro Vl. Václavíka: Vy jste asi nebyl na žádném semináři, co teď pořádala ČŠI k testování. Já jsem byl v Hradci Králové a sami zástupci inspekce říkali, že bez kvalitních a dopracovaných standardů nebude možné v ostrém provozu kvalitně testovat, a sami otevřeně připomněli stejnou výtku OECD, že nejprve mají být standardy a až poté se má testovat. Jde ale o to, že standardy chystá MŠMT. A taky o to, že ostré testování má být od roku 2014, to znamená, že do té doby je nutné standardy dodělat!

Re: Re: Re: Proboha co řešíte?

Ivana | 14.05.2012

Promiňte, bylA v Hradci.. Nějak mi blbnou některá tlačítka na klávesnici. I.

Re: Re: Re: Proboha co řešíte?

Vl.Václavík | 14.05.2012

Je jistě správné, že ČŠI ví, že bez RVP a dopracovaných standardů nebude možné kvalitně testovat. V "ostrém" provozu by to byl zločin, ale i v plošně provedené zkoušce to je trestuhodné. V necelý týden staré tiskové zprávě ČŠI přiznává, že testy nebudou dokonalé. Proto se lidé bouří - kvalitně se musí testovat vždy! Kontrolní otázka: Co udělá inspektor ČŠI když někde ve škole zjistí, že vyučující použil ke zkoušce žáků nekvalitní test?
Je to sice absurdní představa, ale sama ČŠI by měla pokusné plošné testování s problematickými testy zakázat.

Re: Re: Re: Proboha co řešíte? Stadnard za dva roky - světový rekord

O. HAusenblas | 21.05.2012

Ivano i ostatní, prosím opravdu se podívejte někde ve světě, co to je standard ve vzdělávání. To se nedělá rok dva! A už vůbec ne na inspelci či ministerstu. Musejí ho vytvářet učitelé, aby do něj dali to, co právě o ni vědí o možnostech dětského výkonu a jejich práci, aby se sami naučili masově - neš v pětici "expertů" chápat, co je to stadardní očekávání kvality!
Všecko, co Dobeš nebo jiní navhrhují, jsou laťky jako na závodech, a i tam trenéři vědí, kam ji dát, aby závod mněl smysl. Ale vzdělávání není závod, to leda pár ředitelů nafoukanách gymnázií by rádo vyskočilo výš než jiní. To ostatní potřebují totéž co žáci: dobré a společné vědění o tom, co to je umět ze školy to, co míří k známým cílům vzdělávání. U nás je nemáme a neznáme, i když Vy a Vy a on a ona tu svou představu mají, a ani o ní nechybují, ani se o ní s druhými nebaví... I to nám vytkakly různé výzkumy: že se u hnás učitelé málo spolu baví. v kabinetě, ve škole, mezi školami mezi stupni škol s rodiči... Hádejte kolik novin a webů u nás má pravidelnou a inteligentně vedou přílohu o vzdělávání a škole? Můžete si to zkusit najít, ale je to ztráta času.

Re: Re: Re: Re: Proboha co řešíte? Stadnard za dva roky - světový rekord

O. Hausenblas | 21.05.2012

Omliuvám se za překlepy a za "neš", děsně spěchám z domu...

Re: Proboha co řešíte?

D.K. | 13.05.2012

Pane Pavle,
moje sestra do té alternativní školy chodila a momentálně studuje na prestižním brněnském francouzském gymnáziu. Pověsti o čtrnáctiletých dětech plazících se po zemi mi tedy přijdou stejně pravdivé, jako fámy o tom, že Romové nám vyžírají státní kasu, jezdí si v drahých Mercedesech, zabíjejí na potkání a podobně. Z Vašeho příspěvku nabývám dojmu, že jste s nějakou takovou školou měl špatnou zkušenost - jasně, vždy se najdou výjimky - chtěl bych Vás ale požádat, abyste podle jednoho případu neodsuzoval automaticky vše tomu podobné.
Co se stresu z písemek týče - možná se neshodneme, ale já si nemyslím, že součástí výchovy dítěte by mělo být jeho stresování - přispívá to k tomu, že lidé potom mají nevyrovnanou povahu, neumí řešit problémy, nemají sebedůvěru a podobně.

Re: Proboha co řešíte?

Evžen | 18.05.2012

Tohle přeci je něco jiného. Učitel na výsledky reaguje a neprospívajícím pomoci. Po plošných testech odcházejí děti na další stupeň a velmi často do jiné školy k jiným učitelům.

Re: Proboha co řešíte?

Karla | 23.05.2012

Pavle, učitel testuje v rámci výuky a žáci se dovědí správné řešení, mají tedy zpětnou vazbu a vědí, co udělali špatně a mohou své nesprávné znalosti, dovednosti a postoje (a já nevím co ještě) korigovat, tady ale ne.

nesmysly ze strašení

Jana | 11.05.2012

Pro všechny spekulanty:
- tyto testy nejsou srovnávací, nerozdělí děti, spíše jim dají zpětnou vazbu na to, které dovednosti posilovat
- mluvením se svými dětmi nezjistíte, jestli v páte třídě umí to, co mají v páte třídě umět
- na to, co děti mají umět v páté třídě je zákon a související legislativa, je třeba ověřovat její dodržování
- jak může vašemu dítěti a vám ublížit to, že zjistíte např. že v angličtině skvěle ovládá gramatiku ale je na štíru ze slovní zásobou?
- jak vašemu dítěti ublíží podobně interpretované výsledky v této generální zkoušce, která nemá žádnou vazbu na jeho další dráhu?

Re: nesmysly ze strašení

hanka | 11.05.2012

- vadí mi, že mne nazýváte spekulantem, i když nepřímo - a žádám vás aby jste to nedělala!
- nechápu a nesouhlasím se zákonem, který určuje co má dítě vědět! při respektování jakéhosi standardu ověřování takovéhoto zákonu si nedovedu představit, ani si nedovedu představit, co se může stát tomu dítěti, který tento zákon nedodrží
- jak je na tom moje dítě v páté třídě vzhledem ke standardům zjišťuji, když o svém dítěti mluvím s učitelkou, a od ní se rovněž mohu dozvědět konkrétní informace, co moje dítě v které oblasti výuky "ovládá, a včem je na štíru" - to jsem ve svém příspěvku zmínila, kterou znám a důvěřuji jejim pedagogickým
kompetencím
- interpretace školních výsledků mého dítěte pedagogem, který moje dítě zná akceptuji
- jak víte, že dopad tohoto povinného plošného testování na další možný vývoj jednotlivých dětí v jejich vzdělávacím procesu nebude mít žádnou vazbu?

Re: Re: nesmysly ze strašení

Jana | 12.05.2012

No a chápete, že je třeba naplňování standardů ověřovat, protože ne všichni rodiče a učitelé jsou takoví jako ti z vaší pohádky? V zájmu samotných dětí, které se neumí bránit šlendriánu a nezájmu...

Re: Re: Re: nesmysly ze strašení

Daniel Kurowski | 13.05.2012

Proto je třeba vzdělávání léčit posilováním a tvořením "pohádkových učitelů", nikoliv definováním nesmyslných standardů. Standardy totiž nezohledňují individualitu jak povahovou, tak rozvojovou. Celoplošným testování se řeší důsledky, nikoliv příčiny problému českého školství. A řešení důsledků je nesmyslné - zkuste začínající zánět mozkových blan (doprovázející silná bolest hlavy) přeplácat Paralenem. Dočasně to možná zdánlivě pomůže, bolest přestane, dlouhodobě se to jetě zhroší.

Re: Re: Re: Re: nesmysly ze strašení

Ingrid | 15.05.2012

Danieli, a on někdo řekl, že testování má vyřešit problémy českého školství? Naopak i inspektoři na semináři v Jihlavě, kde jsem byl, jasně říkali (a mají to i v prezentacích, co jim visí na webu ke stažení), že samotné testování vyřeší jen málo a rozhodně testy samy o sobě žáka nic nenaučí. Zase se tady pletou pojmy s dojmy a zastiňuje se realita. Myslím, že drtivá většina kritických připomínek tady může pramenit z malé informovanosti. Já informace mám, byla jsem na semináři, i na konferenci v Praze předtím, řešili jsme to v rámci krajské rady naší profesní asociace pedagogů ZŠ, pročítám weby a tak. Ostatním doporučuji totéž.

Re: nesmysly ze strašení

Monika | 12.05.2012

Naprosto s vámi souhlasím. Jak může srovnání vědomostí někoho poškodit a mít na něho negativní vliv?

Re: Re: nesmysly ze strašení

Světlana | 09.06.2012

Zajděte se nechat otestovat. Na školách máme dostatek testů.
Vnímejte svoje pocity v průběhu samotné činnosti. Dobře se na to vyspěte nebo se před tím s někým pohádejte. Do testů vkládáme i svůj současný emoční potenciál. Když se vám test nepovede-pište ho znova a znova a znova a nechte se srovnávat a srovnávat a srovnávat. Někoho to opravdu stresuje a pak zmatkuje. Odhaduji, že Vy ten případ nebudete. Už svoje žáky dobře znám, tak vím, že pár nepovedených testů ještě nic neznamená a mám jiné prostředky jak si ověřit znalosti a dovednosti dětí. Děti mají úžasný potenciál ,ale každý nemůže být na všechno. Úspěšnost v životě a prospěšnost pro společnost z výsledku testů nevysoudíme.
Ano testujme, ale zvažme komu a k čemu to bude sloužit.
Jo a nechte se otestovat. Někdy je to zábava,uznávám/beru to z pozice,že mně nikdy nevadily,ale některým mým spolužákům braly chutˇdo dalšího učení-třeba když špatné výsledky učitel uštěpačně kritizoval./CHUTˇ DO UČENÍ JE HNACÍ MOTOR! Jsme individuality a každého žene či brzdí něco jiného! Vnímejme ty rozdílnosti a nechtějme uniformitu a konformitu. Nebo opravdu musíme umět všichni všechno stejně?!Pak nám někdo vysloví uznání a budeme se moci cítit dobře?No, to už je za námi,ne?


Poznejme realitu

Andrea | 11.05.2012

Mrzí mě, že na tomto webu opět vytrháváte věci z kontextu a účelově přetiskujete jen části zpráva komentujete jen to, co se vám hodí a co vytrženo z kontextu vypadá úplně jinak. Nesouhlas některých rodičů podle mě pramení pouze z neinformovanosti, neznalosti skutečného stavu přípravy a podléhání mediálním fikcím. Já jsem se účastnila semináře inspekce s řediteli v Ostravě a musím říct, že jsem byla velmi mile překvapena vstřícností zástupců inspekce, snahou vyvolat diskusi, poctivostí odpovědí na dotazy a také velmi kompetentním objasněním situace. Prosím, nechci odratovat rodiče od protestu, ale seznamte se nejdříve s realitou, s tím, co bude a nebude, a nedejte jen na to, co vám o tom někdo někdy nějak povídal. Andrea, ředitelka ZŠ z Ostravy a matka dítěte v 9. třídě

Re: Poznejme realitu

Jana | 11.05.2012

Jsem také ředitelka, učím více než 20 let ( i teď 16 hodin týdně) a domnívám se, že jakékoliv testování svádí k průměrným výkonům a škodí dětem, které mají problémy- ať už jde o speciální vzdělávací potřeby či sociokulturní znevýhodnění. Žádný test nenaučil dítě myslet- maximálně se některé děti naučí řešit daný typ úloh v daném testu. Vstřícnost neznamená, že s testy bude nakládáno tak, jak se slibuje. Nemluvím o nákladech, práci a času- lze s nimi jistě naložit účelněji. Místo kvalitních pomůcek budeme hradit testování- to opravdu nechápu. jako učitelka nepotřebuji pro své žáky srovnání- dobře vím, co jim jde a nejde, jako ředitelka o takové srovnání nestojím. Navíc- několik let se můžeme pohybovat na špici, poté spadneme dolů a pak se zase vyšplháme - o čem to vypovídá? Nic o úsilí dětí ani učitelů, o tom, s čím stojíme na začátku také nic, o potenciálu už vůbec ne.

Re: Re: Poznejme realitu

Jan Pastorek | 11.05.2012

Paní Jano, i já jsem ředitel školy s poměrně dlouholetou praxí. Vašemu postoji rozumím, ale přiznejme si, že je alternativní, takový waldorfský nebo obdobného charakteru. Ujišťuji vás, že většina ředitelů škol i učitelů v rámci "hlavního proudu" s plošným testováním souhlasí. Ale je pravda, že ti, kdo souhlasí, zpravidla mlčí, a pak je názor nesouhlasící menšiny atraktivní i mediálně.

Re: Re: Re: Poznejme realitu

hanka | 11.05.2012

Naštěstí žijeme v době a zemi, kdy můžeme řící ano i ne a můžeme i mlčet. Já nevím, co si myslí ten, kdo mlčí. Vy máte k dispozici vyjádření všech pedagogů hlavního i alternativního proudu? Já ne.

Re: Re: Re: Poznejme realitu

Jana | 11.05.2012

Jen pro upřesnění- s alternativami naše škola nemá nic společného. Ředitelé, které znám já s testováním nesouhlasí. Takže je to věc názoru. S objektivními argumenty přijdou obě skupiny. Přiznejme si otevřeně, že na našem názoru nezáleží.

Re: Poznejme realitu

hanka | 11.05.2012

jako rodič jsem byla o účelu a dopadech plošného testování informována minimálně, to je pravda - tak jsem si musela většinu informací získat sama
informace, které by vysvětlily oprávněnost faktu, že má být plošné testování povinné jsem nenašla nikde
to, že česká školní inspekce "někdy nějak někomu" povídala o plošných testech, pro mě jako rodiče není příliš relevantní, a moji realitu to nevytváří
moji realitu vytváří to, že mluvím se svými dětmi, sdílím s nimi - mluvím s nimi i o škole a s učiteli mluvím o svých dětech, průběžně po celou dobu školní docházky, víc jako rodič nepotřebuju
mnoho podpisů od učitelů, ředitelů škol a odborné veřejnosti vnímám jako informovaný kompetentní nesouhlas s plánovaným plošným testováním

Testy mohou způsobit i to, že více než svému dítěti, věříme výsledkům testů

Petra | 11.05.2012

Přestože mé děti procházely stejnou výchovou, jedno z nich všechny testy a písemky zvládalo vždy s přehledem. Druhé - není o nic méně inteligentní - při jakémkoliv testování většinou selhávalo. Umí dobře argumentovat, organizovat, skvěle píše. Obě děti studují dnes již na vysokých školách. Obě velmi úspěšně. Akorát inteligenci toho druhého dítěte jsme během základní i střední školy neustále zpochybňovali. Kvůli čemu? Kvůli tomu, že nezvládalo testy a písemky, kde se chtěly správné odpovědi a ne důkazy o přemýšlení. Více jsme dali na výsledky z testů než na vlastní zdravý úsudek a pozorování, více jsme dali na testy a známky z písemek než na to, že je radost si s našim synem povídat o knihách, filosofických otázkách, o životě. Dost se jako matka stydím za to, že jsem nutila se na testy biflovat. Stejně to bylo zbytečné, akorát jsme si doma kazili dobrou náladu, kvůli školním výsledkům (známkám) bylo doma často dusno. Dnes toho velmi lituji. Lituji krásného času, který jsme mohli mít, kdyby učitelé ve škole uměli sledovat a hodnotit slovně jeho pokrok a uměli mu říci, v čem by se mohl krok za krokem zlepšovat a jak by na to mohl jít. Úplně by to stačilo jemu i nám. Nedejte, prosím, na výsledky testování, nesrovnávejte své děti s jinými dětmi a neměřte jejich inteligenci dle testů. Má dcera, která testy zvládala, není o nic lepší ani horší. Její inteligence je jiná než inteligence méno syna. Usuzuji z toho, že část, možná velká část dětí (i rodičů) tedy testováním bude deprimována. Je mně jich líto. Jsem ráda, že každé mé dítě je jiné. Kdyby byly obě stejně "chytré" jako dcera, měla bych možná dojem, že testování nezvládnou jen hloupé děti. Kdepak testování nezvládnou v některých případech chytré děti. O čem tedy vlastně testyy vypovídají? Zkuste si na to odpovědět sami.

Re: Testy mohou způsobit i to, že více než svému dítěti, věříme výsledkům testů

hanka | 11.05.2012

děkuju za odvahu k osobnímu sdílení, dojala jste mne
nepotřebuju testovat své děti, znám je, mluvím s nimi, sdílím s nimi
pro zlepšování vzdělávání svých dětí dělám to, že komunikuju s dětmi o škole a se školou o svých dětech

Re: Testy mohou způsobit i to, že více než svému dítěti, věříme výsledkům testů

Alice Müllerová | 11.05.2012

Ano, souhalsím. Nemám samozřejmě podrobný přehled o celé agendě testování, ale otázkou pro mě je, co se vlastně testuje. Mám zkušenost z vlastní školní docházky a od svých tří dětí, které školou prošly či procházejí, a souhlasím s tím, že školní výsledky/výsledky testů nemají nic spoečného s inteligencí či schopnostmi dítěte/člověka.

S testováním souhlasím

Radim | 10.05.2012

S testováním souhlasím. A co ti rodiče? To jako přijdete s papírem, že nechcete, aby vaše dítě psalo třeba písemku z přírodopisu? Vždyť je to totéž. Testování má rizika, ale pokud se jim realizátoři dokáží vyvarovat, jsou přínosy jednoznačně větší.

lidské zdroje

hanka | 10.05.2012

nechci, aby moje ani jiné děti se staly lidským zdrojem dat pro jakékoliv účely!

klady i zápory

Lukáš Hartmann | 10.05.2012

Jsem učitel a lze mluvit o záporech testování, ale obsahuje i jednoznačné klady. Například v Anglii má podobné testování hlubší tradici a je jednoznačně ku prospěchu věci. My tradici nemáme a musíme jí tedy vytvořit. Každý začátek je těžký. Testování vítám jako srovnávací nástroj pro žáky, rodiče i učitele. Jeho plošnost je opět plná výhod i nevýhod. Já ji vnímám jako výhodu.

Re: klady i zápory

hanka | 10.05.2012

pořád nechápu. S ČÍM nebo KÝM se děti, rodiče a učitelé mají srovnávat?

Re: klady i zápory

Andrea | 11.05.2012

No přesně. Ale hlavně: nejde o testy srovnávací (jako más SCIO), ale o testy ověřovací vůči standardům (i když ne zcela dobře v tuto chvíli připravených). A v tom je ten klíčový rozdíl, další sérii srovnávacích testů nepotřebujeme, ale testy ověřovací ano. A je to přesně tak, jak tady už někdo napsal. Není to nic jiného, než jakýkoli jiný test či písemka v rámci běžné výuky. Andrea

Re: Re: klady i zápory

Zdeněk Novotný | 18.05.2012

Plošné ověřovací testy budou sloužit čemu? Pro učitele budou jen jedním z mnoha indikátorů, stejně jako ředitelům i rodičům. A díky mizerné definici standardů i nekvalitním testovacím úlohám to nebude možné ani použít k ničemu dalšímu. A vzhledem k načasování to stejně skončí v koši.

Re: klady i zápory

Karla | 23.05.2012

Proč testovat takto nesmyslně a co srovnávat? Jako učitel musíte vědět, že máte ve třídě dítě, které je hodnoceno nějakou známkou. Je tak hodnoceno, protože výsledky testů, písemných prací prostě vycházejí na tuto známku (dítě dosáhlo určitého počtu bodů, procent). Jsou ale děti , které jsou svými výsledky stále v určitém rozsahu (dejme tomu za 19 - 24 bodů je čtverka), ale v průběhu půl roku se velmi zlepšily. zatímco na začátku pravidelně spadaly ke spodní hranici, teď vidíte pokrok.
Proč chcete někoho srovnávat s někým jiným. Žáka můžete srovnávat samého se sebou. Udělal pokrok, protože poctivě pracoval? Stagnuje, protože mu stačí taková známka jakou má? Poklesla úroveň jeho práce?
Jako učitel musíte vědět, že některé kompetence nelze testovat, proto nelze test brát jako "bernou minci" kvality žáka. Další problém je, co testovat? Díval jste se na úkoly? Některé opravdu neříkají nic o tom, co žáci zvládají, vždyť tipování je tak snadné! Proč se namáhat, když za to žádnou známku nedostanu? Když to udělám za deset minut, budu mít volno ... atd.
To jsou jenom moje postřehy, ke kterým mě dovedl tento příspěvek ... tak, jak znám sebe, své žáky, svou školu.

Jak diskutovat

Moderátor diskuse | 06.05.2012

Můžete zde jednoduše přidat svůj názor "nový příspěvek" dole na stránce, nebo "odpovědět" na předchozí názory, můžete také diskutovat i na: www.facebook.com/groups/389581454418434

Chci vědět, jak na tom mé děti jsou!

Charlie | 04.05.2012

Já osobně s testováním souhlasím. Mám dvě děti ve škole a rád bych měl srovnání, jak se dětem daří nejen v rámci školy. Jak jinak můžu dostatečně dopředu zareagovat doučováním, změnou školy, tlakem na učitele/ředitele, když zjistím, že dítě sice nosí ze školy jedničky, ale na jiné škole by to stačilo stěží na trojku, což se projeví při přijímacích zkouškách na další stupeň školy?
Tedy rozhodně testovat, je lépe mít více informací a co nejdříve, než méně a pozdě.

Re: Chci vědět, jak na tom mé děti jsou!

Moderátor diskuse | 05.05.2012

Děkujeme za první příspěvek, zde v prostoru pro diskusi čtenářů tohoto webu, budeme rádi pokud se zapojí další čtenáři a odpoví vám nebo přidají nový příspěvek do diskuse.

Re: Chci vědět, jak na tom mé děti jsou!

Ondřej Hausenblas | 05.05.2012

Charlie, je dobré, že chcete vědět, jak je na tom Vaše dítě - předpokládám, že chcete vědět, jak je na tom s učením. (Děti velice potřebují, aby se rodiče zajímali, a Vaše má tu výhodu, že takového otce má!) Jak se dozvědět, a co se vlastně dozvědět, to je však taky moc důležité. Test - srovnávací, plošný, Vám řekne jenom, zda nebo "o kolik míst" je Vaše dítě na tom líp nebo hůř než tisíce jiných - jenže Vám test buď neřekne nic o tom, zda není jenom jednooké mezi slepými, anebo v čem je na tom líp (kdoví, zda se vůbec obsah testů dozvíte - příklady z loňska to potvrzují, MŠMT nechce testy po proběhnutí zveřejnit, nechce zveřejnit správné odpovědi - jak se ukázalo, je to proto, že měli v zadání testů i ve vyhodnocení chyby). Anebo Vám test něco o obsahu řekne: že Vaše dítě je na tom líp v docela primitivních věcech, které ve vzdělání třebas v češtině nic moc neznamenají (například má spočítat, kolik je v úryvku citoslovcí - potřeboval jste tohle někdy v životě? Právě tak tomu je nyní, soudě podle zveřejněných nebo "uniklých" testů). A to jsou právě důvody, proč mnozí testování nechceme. Plošné testování je z podstaty vadné, a u nás navíc ho státní tvůrci neumějí dělat.
Myslíte, že byste byste mohl požadovat, aby místo sdělení typu "Vaše dítě je 4256. z počtu 28904" Vám učitel žáka řekl "Tohle jsou naše cíle v tomto ročníku v např. češtině, a tady jsou práce Vašeho žáka, tady mé pozorování o tom, jak dítě postupuje, když má něco pro učení vyřešit. Vidíte? Našel tuhle podstatné údaje, takto je dává dohromady, v tom je velmi dobrý, nedělá zbytečné kroky kolem, to se mu bude hodit ve studiu. Ale vidíte, jak snadno přehlédne drobné rozdíly, které však mají velký vliv na celkový výsledek? Zkusíme ho naučit, aby si pečlivě kontroloval po prvním náčrtu i tyhle detaily a opravil si to." Atd. To je skutečné hodnocení, nad autentickým materiálem od žáka, a má tu přednost, že žák i rodič i učitel hned vědí, co dělat dál. A tohle Vám žádný test neřekne (leda snad takové ty malé kvízy před koncem hodiny, o nichž mají žáci ještě čas si promluvit, jak to tedy mají udělat lépe.
Že chvilku trvá, než Vám to učitel sdělí? Ale ten čas už je rovnou investice do učení žáka! Vy budete rozumět, jak se posouvá kupředu, a už tím mu úžasně pomáháte (na to jsou ve světě výzkumy o rodičovské účasti). Učitel má, jak vidíte, rovnou připraveno to, co mají děti dozvídat o své práci, aby ji zlepšily - čili zas je to přímá investice do kvality učení i výuky. A to, co se tak dítěti (a rodiči) sdělí, je přesně to, co žákovi říká: na tohle se soustřeď, to zlepši, tamto děláš dobře, drž se toho, atp.
Ale testy toto nedělají: vidíte, že dítě vybralo špatnou odpověď, ale jak se to mělo udělat, aby našlo správnou? To poučení přijde kdovíkdy později. To je velice neefektivní, "spatná investice". Navíc nejde ve vzdělání o výběr správných nabídnutých odpovědí, ale vzdělaný člověk - i žák! - má umět spíše se ptát, klást si otázky, které ho posouvají vpřed, kvůli kterým se naučí postupy, jimiž se výsledky přinášejí. Musí mít i vědomosti, jenže ty se neuloží do paměti testem, ani učením na testy, nýbrž opravdovým používáním informací při řešení různých situací, úkolů ve výuce (tedy ne při kontrole!)
To je další chyba plošného státního testování:
Přinutí učitele (mocí státního úřadu - té se nedá uhnout), aby vyučovali hlavně těm malým a podružným, primitivním složkám oboru, protože ty se dají testovat a na nich pak záleží osud žáka i školy - docela zbytečně. Takže Vaše dítě nebude dostávat dobrou výuku, díky níž by se rozvíjelo v chytřejšího člověka, ale bude mechanicky nacvičovat na testy.
V cizině už na ten zhoubný vliv přišli, ve Finsku dávno, v USA nyní, jinde se to různě přelévá, ministerstva chtějí testovat, aby měl politik v ruce nějaká čísla, protože politici ničemu víc nerozumějí, ale děti, učitelé a rodiče chtějí vzdělání, ne součty ze statistiky., i nichž pak stejně nikdo neumí říct, jakou vzdělanost Vašeho žáka představují.
Omlouvám se za překlepy, na téhle černé stránce špatně vidím, ale snad jsem vyjádřil jasně, jak to myslím? Kdyby ne, napište.

Re: Chci vědět, jak na tom mé děti jsou!

Evžen | 18.05.2012

"Když zjistím, že dítě sice nosí ze školy jedničky, ale na jiné škole by to stačilo stěží na trojku" - a můžete mi sdělit, jak to zjistíte z výsledků plošného testování, když má být podle ČŠI ověřovací?!

Re: Re: Chci vědět, jak na tom mé děti jsou!

Evžen | 18.05.2012

Navíc už vaše dítě bude s velkou pravděpodobností na JINÉ škole?!

Záznamy: 1 - 132 ze 132

Přidat nový příspěvek