Iniciativa je stále aktivní, kdykoli nás kontaktujte

22.07.2014 10:53

Již 9000 návštěv zaznamenal tento web a zájem o informace na něm stále trvá, ačkoli v tuto chvíli zde nepřibývají aktuální informace. Iniciativa je připravená reagovat na vývoj situace, kroky Ministerstva školství nebo České školní inspekce. Sleduje také další trendy, které mohou obsahovat podobná rizika jako plošné testy: standardy pro děti na základní školách, přijímací zkoušky na střední školy, státní maturita apod.