Novinky z protestů proti standardizovanému testování v USA

13.04.2013 10:06

V USA jde shodou okolností o velmi podobný proces standardizace a snahy o standarnizované testování dětí jako v ČR. Aktuální informace o iniciativách proti testování v USA - https://www.fairtest.org/testing-reform-and-resistance-news-april-4-10-2013