Nový text k plošnému testování na webu České školní inspekce

09.05.2012 20:54

Dne 9.5. zveřejnila Česká školní inspekce (ČŠI) na svém webu nový text s názvem "Česká školní inspekce diskutovala s řediteli škol o testování žáků 5. a 9. tříd". V textu uvádí, že proběhlo 7 regionálních setkání, kde ČŠI diskutovala s 600 řediteli škol o plošném testování a cituje: „V rámci diskusí jsme získali řadu cenných podnětů od ředitelů škol a s těmito podněty budeme při další realizaci projektu důsledně pracovat. Obecně lze konstatovat, že ohlas na všechny tyto výjezdní setkání je velmi pozitivní a ředitelé škol, s nimiž jsme se setkali, v drtivé většině proces zavádění zjišťování výsledků žáků v 5. a 9. třídách základních škol, víceletých gymnázií a konzervatoří jednoznačně vítají.“ Dále uvadí, že proběhla jednání s Asociací ředitelů základních škol ČR a Asociací pedagogů základního školství ČR, se zástupci zřizovatelů škol v rámci Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR., kteří dle sdělení ČŠI plošné testování v 5. a 9. třídách podporují.

(výběr z textu zde: https://www.csicr.cz/getattachment/f8b8c8f9-2dcc-4ccb-b265-2d6690feddb8)

 

K tomuto zveřejnění textu výše několik otázek:

1) Komu je tento text zveřejněný 9.5. určen a jaký má cíl?

2) Pokud měli ředitelé připomínky, jak je uvedeno v textu, jaké byly? Budou všechny zapracovány? Do 21.5.?  

3) Dopis "Stop plošné testování" podepsalo již mnoho ředitelů a učitelů různých škol, jak na to MŠMT a ČŠI budou reagovat?

4) Promlouvá k nám tato statistika? 

- v ČR je více než 4000 základních škol

- ČŠI diskutovala s 600 řediteli škol a uvádí o nich: "drtivá většina z nich plošné testy vítala" 

- nesouhlas se zavedením plošného testování podpisem dopisu vyjádřilo do 13.5.: 50 ředitelů škol (a 300 učitelů a rodičů) 

5) Kdy diskutovala ČŠI s rodiči?