Reakce bývalého vedení MŠMT a výzva současnému vedení MŠMT a ČŠI

26.08.2013 14:06

Ještě před změnou vlády MŠMT zaslalo Iniciativě Stop plošné testování dopis. V dopise je vysvětleno, že inciátoři a podepsaní občané nepochopili dobře záměry a provedení plošného testování a přidány jsou propagační materiály České školní inspekce. U České školní inspekce stejně jako Ministerstva se mezitím změnily osoby ve vedení těchto institucí. Prosíme tedy současné vedení MŠMT a ČŠI o novou reakci, která bude respektovat více než tisíc podepsaných rodičů, učitelů, ředitelů škol, odborníků ve vzdělávání a dalších občanů. A která bude partnerským jednáním s Iniciativou, případně přímo zohledněním argumentů v Dopise a stovek argumentů v komentářích podepsaných.