Strategie z Finska, kde žáci jsou úspěšní v PISA

04.06.2012 23:16

Z oficiálních stránek Národní rady pro vzdělávání ve Finsku  -  https://www.oph.fi/english/education

Encouraging assessment and evaluation

"The student assessment and evaluation of education and learning outcomes are encouraging and supportive by nature. The aim is to produce information that supports both schools and students to develop. National testing, school ranking lists and inspection systems do not exist."

Volný překlad:

"Hodnocení žáků a hodnocení vzdělávání a výstupů učení jsou svou povahou podporující a povzbuzující. Jejich cílem je poskytovat informace, které podporují studenty i školy v jejich rozvoj. Národní plošné testování žáků, srovnávací hodnocení škol a inspekční systémy neexistují." 

----

V českých médiích novináři kopírují jeden hlavní argument pro zavedení plošného testování žáků v ČR, je to "výsledek" českých dětí v mezinárodním výzkumu (PISA). V PISA patří finské děti mezi "nejúspěšnější" na světě, a ve Finsku žádné národní plošné testování nemají. 

"Testy  mají zastavit propad znalostí českých žáků, na který upozornily mezinárodní srovnání (PISA)" - https://www.ceskenoviny.cz

"(Národní plošné) testování by mělo vést k rostoucí kvalitě vzdělávacího systému," iDNES.cz - Ladislav Němec.

"Smyslem testů je zastavit propad znalostí českých žáků, podle mezinárodních srovnání (PISA) se totiž malí Češi zhoršili" - https://www.ceskatelevize.cz