Ve školním roce 2013/2014 plošné testování nebude a některé otázky zůstávají

02.12.2013 22:55

Z článku vyplývá, že 2013/2014 neproběhne plošné testování, proběhne testování pouze vybraného vzorku škol  https://www.ceskaskola.cz/2013/12/csi-informace-k-testovani-zaku-ve.html, dále z článku vyplývá, že 

"1) Česká školní inspekce navrhuje provádět pravidelné celoplošné ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol jednou za čtyři roky a proložit tato celoplošná šetření každoročními výběrovými šetřeními realizovanými na vzorku školstím, že výběrová šetření by byla směřována do jiných ročníků, než jsou 5. a 9. třídy, a byla by zaměřena nejen na jednotlivé předměty, ale také na podporu rozvoje a dosaženou úroveň žáků v klíčových gramotnostech.i. Více ve zprávě ČŠI..... 

2) Rozhodnutí o podobě celoplošného ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol zůstává na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy....

3) Školy budou mít i v letošním roce možnost provést individuální testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol v režimu školního testování. Další možností pak bude provést individuální testování na úrovni školy po ukončení výběrového šetření České školní inspekce, kdy budou veškeré testové úlohy použité ve výběrovém šetření rovněž umístěny do testovací aplikace a zpřístupněny všem školám......"

---- 

Komentáře do další diskuse:

1) snaha o testování výběrového vzorku - základních gramotností a klíčových kompetencí je pochopitelná a může být prospěšná (při modermím pohledu na gramotnost a klíčové kompetence, dovednosti), zústávají otázky kolem dobrovolnosti účasti žáků a souhlasu rodičů a původní nebezpečný koncept plošného testování může v různých jiných podobách kdykoli ožít

2) problematická můřže být i snaha testovat jednou za 4 roky a opět plošně a opět "znalosti v předmetech" místo gramotností a klíčových dovedností. Školy budou dále pod určitým tlakem připravovat děti na testy, i když jen jednou za 4 roky, což i tak může mít velký vliv na metody vyučování a přítupy školy, zbytečném preferenci testovaných předmětů, ačkoli nepůjde již o nesmyslnou soutěž všech žáků , stále zůstává zachován prvek "soutěže škol"

3) méně pochopitelné je testovat "vzorek škol" a ne "vzorek žáků" a otázka je i kým nejlépe - Českou školní inspekcí? Není jiná vhodnější výzkumná instituce?

4) Budou mít žáci a rodiče možnost volby účasti nebo neúčasti v případě, že jejich škola bude "výběrovým vzorkem", v případě plošného testování za 4 roky a v případě, že škola se rozhodne tetsovat své žáky dobrovolně? 

5) Jak zareagují zřizovatelé škol? Budou tlačit na ředitele a pedagogy, aby všechny jejich školy "dobrovolně" testovali a podle toho je pak hodnotit? Pak se nebezpečí plošného povinného testování objeví znovu lokálně a regionálně. Navíc aktuální snahy některých krajů sjednocovat a "univerzálně testovat" při přijímacím řízení na střední školy, kdy na základní školy bude nový tlak, aby připravovali děti na přijímačky (podobné plošným testům). Potom někteří rodiče i zřizovatelé i samotné školy budou pravděpodobně "pro jistotu" podporovat proměnu základní školy na "nacvičovnu testů" a zúžení vzdělávacího programu na testované oblasti u přijímacího řízení. 

 

Děkujeme všem za další ochotu diskutovat podobné otázky a celkově podporovat motivované rodiče se zájmem o výuku svých dětí, aby měli otevřené cesty ke spolupráci a vlivu na vzdělávání svých dětí.